Українська тематика на сторінках львівського часопису «Ruś» (1911 р.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. М. Лазурко

Анотація

У статті висвітлено питання представлення української тематики на сторінках одного з
львівських криптоісторичних часописів під назвою «Ruś». Czasopismo poświęcone dziejom i kulturze
Ukrainy, Podola, Wołynia i Rusi Czerwonej». Видання виходило у світ протягом 1911 р, а ініціатором
його створення та редактором був знаний польський публіцист і літератор, історик-аматор
Ф. Равіта-Ґавронський, який поділяв, активно розвивав і популяризував націонал-демократичні
ідеї. З’ясовано, що основу змістового наповнення видання складали праці з історії та культури
східних теренів колишньої Речі Посполитої, переважно львівських авторів, що, або робили свої
перші кроки у науці, або, як Ф. Равіта-Ґавронський, не були професійними дослідниками минулого.
Тому, за рівнем друкованих на шпальтах часопису «Ruś» досліджень та критики, він не міг гідно
конкурувати з фаховими науковими виданнями. Водночас пропоновані для обговорення на його
сторінках теми не знайшли широкої підтримки у польському суспільстві.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографія автора

Л. М. Лазурко

Лазурко Лідія Миколаївна - доктор історичних наук, доцент кафедри історії України Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Jarowiecki, J. (2008). The history of the Polish Press in Lviv until 1945. Kraków : Księgarnia

Akademicka, 2008 (in Polish)

ISSN 2076-5908. Вісник Черкаського університету. 2021. № 1

Toczek, A. (2005). Historical journals in Lviv (1867–1918). Wielo-kulturowe њrodowisko historyczne

Lwowa w XIX i XX w. (The multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries.)

/ pod red. Maternickiego J., Zaszkilniaka L. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

III, 175–198 (in Polish)

Wójcik–Łagan, H. (1988). One hundred years of the «Kwartalnik Historyczny». Przegląd

Humanistyczny (The Humanistic Review). 4/5, 145–158 (in Polish)

Maternicki, J. (1996). The place and role of the «Kwartalnik Historyczny» in the history of Polish

historiography. Historia jako dialog. Rzeszów: Wyd. Wyższej szkoły pedagogicznej (in Polish)

Lazurko, L. (2010). «Kwartalnik Historyczny» Journal and the Development of Polish Historiography

in the Last Quarter of the 19th and the First Half of the 20th Century. Drohobych. (in Ukraine)

Koko, E. (2006) Franciszek Rawita-Gawroński (1846–1930) towards Ukraine and its past. Gdańsk:

Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego (in Polish)

Rawita-Gawroński, F. (2012). The people and times of my age. Memoirs, accidents, notes (1892–

. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego (in Polish)

Telvak, V. (2016). Hrushevsky study in the Poland of the late XIX – early XX centuries .: Figures

and ideas. Polish-Ukrainian Studies. 3, 61–63. (in Ukraine)

On the publishing of the historical periodical «Rus». National Museum in Warsawa. Archiwum

Franciszka Rawity-Gawrońskiego. Sygn. 1125. (in Polish)

Zaharchyn, N. (2006). The idea of the formation of the Kholm province and the Ukrainian socio-

political thought of Galicia (1909-1912). Bulletin of Lviv Polytechnic National University. 2006.

№ 555: State and army. 145–150. (in Ukraine)

Szelągowski, A. (1911). The Ruthenian question in the light of history. Warszawa: Druk.

F. Wyszyńskiego i S-ki (in Polish)

Zdziarski, S. (1911). [Rec.:] Szelągowski A. The Ruthenian question in the light of history. Ruś.

, 452–461 (in Polish)

Balaban, M. (1911). Chronicles, descriptions and Hebrew elegies from the Khmelnytsky times.

Ruś. 1, 46 – 63; 2, 152 – 176; 3, 285 – 300; 4, 397– 412 (in Polish)

Rawita-Gawroński, F. (1911). Natural living conditions of the Cossack Ukraine. Ruś. 4, 365–396 (in

Polish)

Rawita-Gawroński, F. (1911). The name of Ukraine, its origin and character. Ruś. 1, 36–45 (in

Polish)

Dubiecki, M. (1911). One of the few. Ruś. 4, 349 – 364. (in Polish)

Ostaszewski-Barański, Ę. (1911). The first disputes about alphabet in Czerwona Ruś. Ruś. 1, 96–

(in Polish)