Вісник Черкаського університету: Історичні науки

Збірник наукових праць містить статті, в яких висвітлено актуальні проблеми історії України, історіографії та методології історичних досліджень, всесвітньої історії, етнології, джерелознавства, спеціальних галузей історичної науки. У збірнику також уміщено огляди та рецензії українських і зарубіжних наукових і навчально-методичних видань, наукова хроніка тощо.

Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів, студентів й усіх, хто цікавиться історичною наукою. 

Рік заснування: 1997

Тематика: Актуальні проблеми історіографії та методології історичних досліджень, всесвітньої історії, історії України, етнології, джерелознавства та спеціальних галузей історичної науки.

Реферативні бази даних: Scolar Google (Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки, scholar.google.com), реферативна база даних «Україніка наукова» (Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки, irbis-nbuv.gov.ua)

ISSN: 2076-5908 (Print)

Журнал індексується в міжнародній наукометричній  базі: Index Copernicus International ICV 2023: 58.53

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21390-11190Р від 25.06.2015 https://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab2f8 

Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020, категорія "Б".

Спеціальність ДАК: 07 – історичні науки

Періодичність: три рази на рік

Мова видання: українська, польська, англійська

Засновник: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Голова редакційної колегії: доктор історичних наук, доцент К. В. Івангородський  (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

Заступник голови редакційної колегії:  кандидат історичних наук, доцент А. П. Іржавська (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна)

Відповідальні секретарі:

кандидат іст. наук, доцент В. О. Кірєєва (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);
кандидат іст. наук, доцент Л. Г. Лисиця (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

Адреса редакції: 18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81

Електронна адреса:  vcusin@ukr.net

historycnu@gmail.com

Телефон: (067) 938-17-76; (067) 798-47-22

Адреса сайту видання (URL): http://history-ejournal.cdu.edu.ua