Редакційна колегія

Голова редакційної колегії: доктор історичних наук, доцент К. В. Івангородський  (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

Заступник голови редакційної колегії:  кандидат історичних наук, доцент А. П. Іржавська (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна)

Наукова рада редакційної колегії:

доктор історичних наук, професор О. Г. Перехрест (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);
доктор історичних наук, професор А. Ю.Чабан (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

Відповідальні секретарі:

кандидат іст. наук, доцент В. О. Кірєєва (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);
кандидат іст. наук, доцент Л. Г. Лисиця (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

Редакційна колегія:

Боєчко В. Ф. – доктор іст. наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);
Голиш Г. М. – канд. іст. наук, доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);
Донік О. М. - канд. іст. наук, Інститут історії України НАН України (м. Київ, Україна);
Земзюліна Н. І. – доктор іст. наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);

Кульчицький С. В. – доктор іст. наук, професор, Інститут історії України НАН України (м. Київ, Україна);

Масненко В. В. - доктор іст. наук, професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);

Мельниченко В. М. – канд. іст. наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);
Морозов А. Г. – доктор іст. наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);
Падалка С. С. – доктор іст. наук, професор, Інститут історії України НАН України (м. Київ, Україна);
Присяжнюк Ю. П. – доктор іст. наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);
Ратніков М. І. – канд. політ. наук, доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);
Священко З. В. – доктор іст. наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань, Україна);
Сердженга Павел – доктор габілітований, професор, Жешувський університет (Польща);
Синявська Л. І. – доктор іст. наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);
Сінкевич Є. Г. – доктор іст. наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);
Стемпнік Анджей – доктор габілітований, професор, Університет Марії Складовської-Кюрі (м. Люблін, Польща);
Сухацький Р. П. - канд. іст. наук, доцент, Київський національний торгівельно-економічний університет (м. Київ, Україна);
Фареній І. А. – доктор іст. наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна); ;
Шмигель Михал – доктор істор. наук, доцент, Університет Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина).