Organizational and legislative activity of the Union of liberation of Ukraine in the Ottoman Empire

Main Article Content

V. Lipach

Abstract

The article deals with some aspects of organizational and legislative activities of the Union of liberation of Ukraine (SVU) on the territory of the Ottoman Empire at the beginning of World War I. The activities of the Permanent Mission of the Union in Istanbul, in particular its publishing projects, as well as measures for the formation of a positive perception of the Government of the Ottoman Empire, the idea of Ukrainian statehood recovery. The article traced the process of gradual change in attitude of the political elites of the Ottoman Empire to the Ukrainian question. The most important achievements of the SVU during the period of its existence were metioned. The author analyses the views of several researchers of this problem, in particular, Ukrainian, German, and Austrian scientists. Material update estimates of modern scholars that helps comprehensively consider the perspective of the subject and to formulate general conclusions concerning the organizational and legislative activities of the Union of liberation of Ukraine in the Ottoman Empire during the first world war. It is noted that activity of the SVU played a key role in the process of international recognition of the independent Ukraine and the European Community and establishing relations with the Ottoman Empire, which in turn actively supported the Union of liberation of Ukraine.

Article Details

Section
Статті

References

Rozdolskyi R. Do istorii «Soiuzu Vyzvolennia Ukrainy» // Ukrainskyi samostiinyk. – Miunkhen, 1969. – ch.1(137). – S.31-40; ch.2(138). – S.29-35; ch.3(139). – S.38-42; ch.4(140). – S.32-39; ch.5(141). – S.26-30; ch.6(142). – S.32-38.

Sosnovskyi M. Soiuz vyzvolennia Ukrainy i politychna diialnist Dmytra Dontsova v Avstrii, Nimechchyni ta shvaitsarii // Dmytro Dontsov. Politychnyi portret: z istorii rozvytku ideologii ukrainskogo natsionalizmu. – Niu-Iork-Toronto, 1974. – S. 231-236.

Dyv. zokrema: Beliaiev V., Rudnytskyi M. Pid chuzhymy praporamy. – K., 1956. – 244 s.

Bigl W. Österreich-Ungarn und der «Bund zur Befreiung der Ukraine» // Österreich und Europa. Festgabe fuer Gugo Gantsch zum 70.Geburstag. Graz-Wien-Koeln, 1965. – S.505-518; Grebing G. Oesterreich-Ungarn und die «Ukrainische Aktion 1914-1918» // Jagrbuecher fuer Geschichte Oesteuropas. N. F. VI, 3. – S.270-296; Mark R. Zur Ukrainischen Frage im Ersten Weltkrieg: Flugschriften des «Bundes zur Befreiung der Ukraine» und igm nagestegender Publіzіsten, 1914-1916 // Zeіtschrіft fuer Ostforschung 33 (1984). – S.196-224.

Korolov B.I., Mykhalskyi I.S. «Soiuz vyzvolennia Ukrainy» (1914-1918 rr.): do istorii stvorennia ta diialnosti. – Lugansk, 1996. – 44 s.

Lavrov Y..P. Pochatok diialnosti Soiuzu Vyzvolennia Ukrainy // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – K., 1998. – № 4. – S.17-32; № 5. – S.3-16.

Nesuk M., Ignatenko G. Persha svitova viina i vstanovlennia ukrainsko-turetskykh vidnosyn // Persha svitova viina i slovianski narody. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii 14–15 travnia 1998 r. – K., 1998. – S.113-119.

Sribniak I. Pytannia natsionalnoi samosvidomosti na storinkakh periodychnykh vydan Soiuzu Vyzvolennia Ukrainy // Natsionalna ideia ta natsionalna svoieridnist u zasobakh masovoi informatsii: Asymiliatsiia chy integratsiia v bagatonatsionalni suspilstva Tsentralno-Skhidnoi Yevropy. Materialy «kruglogo stolu», Kyiv, 20-22 grudnia 1996 r.). – K., 1997. – S.88-94; Sribniak I. Poloneni voiaky-ukraintsi tsarskoi armii v Nimechchyni ta Avstro-Ugorshchyni v chasi Pershoi svitovoi viiny i formuvannia ukrainskykh viiskovykh chastyn. – Dys. na zdobuttia nauk. stup. d-ra filosofii Ukrainskogo Vilnogo Universytetu. – Miunkhen, 1996. – 344 s. ta in.

Sribniak I. Poloneni ukraintsi v Avstro-Ugorshchyni ta Nimechchyni (1914–1920 rr.). – K., 1999. – 296 s.

Pater I. Soiuz Vyzvolennia Ukrainy: problemy derzhavnosti i sobornosti. – Lviv, 2000. – 346 s.; Pater I. So-iuz vyzvolennia Ukrainy i Turechchyna // Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. – Lviv, 2006-2007. – Vyp.15. – S.636-644.

Adamovych S. Ukrainsko-turetske viiskove spivrobitnytstvo v roky Pershoi svitovoi viiny // Naukovi zapysky Ternopilskogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu im. V.Gnatiuka. Seriia: Istoriia. – Ternopil: TDPU im. V.Gnatiuka, 2002. – Vyp.2. – S.114-118.

TaravskaY.V. «Turetskyi napriam» u diialnosti Soiuzu Vyzvolennia Ukrainy na pochatku Pershoi svitovoi viiny // Ukrainska oriientalistyka: Zbirnyk nauk. prats vykl. ta stud. Instytutu skhidnykh mov Kyiv. nats. lingv. un-tu / Gol. red. I.V.Sribniak. – K., 2006. – Vyp.1. – S.34-35.

Sergiichuk B.Vidnovlennia ukrainsko-turetskykh vidnosyn na pochatku XX stolittia // Zovnishni spravy. - K., 2013. - № 8. - S.60-63.

Skoropys O. Moi «zlochyny» // khliborobska Ukraina. – 1921. – Zb.2-4. – S.205-235.

Dyv.: Sribniak I. Poloneni ukraintsi v Avstro-Ugorshchyni ta Nimechchyni (1914–1920 rr.). – K., 1999. – S.20–21.

Vistnyk Soiuzu Vyzvolennia Ukrainy. – Viden, 1914. – 5 zhovtnia. – ch.1. – S.1–2.

Nesuk M., Ignatenko G. Persha svitova viina i vstanovlennia ukrainsko-turetskykh vidnosyn // Persha svitova viina i slovianski narody. Materialy mizh nar. nauk. konf. 14–15 travnia 1998 r. – K., 1998. – S.114.

Vistnyk Soiuzu Vyzvolennia Ukrainy. – Viden, 1914. – 27 zhovtnia. – ch.2. – S.9.

Pater I. Soiuz vyzvolennia Ukrainy: problemy derzhavnosti i sobornosti. – Lviv, 2000. – S.101.

Nesuk M. Turetsko-ukrainski vidnosyny u 1918-1921 rr. / Mykola Nesuk // Ukrainska derzhavnist v XX stolitti (istoryko-politologichnyi analiz). – K., 1996. – S.231-236.

Nesuk M., Ignatenko G. Zaznach. stattia. – S.115.

Sribniak I. Poloneni voiaky-ukraintsi tsarskoi armii v Nimechchyni ta Avstro-Ugorshchyni v chasi Pershoi svitovoi viiny i formuvannia ukrainskykh viiskovykh chastyn. – Dysertatsiia na zdobuttia naukovogo stupenia d-ra filosofii UVU. – Miunkhen, 1996. – S.53–54.

Rozdolskyi R. Do istorii "Soiuzu Vyzvolennia Ukrainy" // Ukrainskyi samostiinyk. – Miunkhen, 1969. – ch.1(137). – S.40; ch.2(138). – S.30–31.