Селянська революція в Наддніпрянській Україні перших десятиліть ХХ ст.: етнокультурні аспекти

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

I. Фареній

Анотація

Мета статті полягає у виявленні форм соціально-політичної революційної поведінки селянства, зумовлених їх етнокультурними рисами та пов’язаних із вирішенням національного питання в Наддніпрянській Україні.


Методологія. Стаття передбачає ставлення до концепції селянської революції перших десятиліть ХХ ст. як достовірної. Сутність концепції полягає в розгляді селянства як самостійної соціально-політичної сили, непідвладної іншим суспільним прошаркам та політичним партіям. Оскільки у науковій літературі постало питання про взаємодію селянської революції з українською національною революцією, то ця обставина й покликала представлену статтю. Під час дослідження порушеної проблеми беруться до уваги положення теорії селянської революції Л. Кріцмана про об’єктивність процесу набуття революційною боротьбою селянства національного характеру, подолання у ході революції національного гніту щодо селянського за складом етносу.


Наукова новизна. Представлена стаття доводить вплив етнокультурних рис українського селянства на його політичну поведінку, який проявився у використанні історичних традицій збройної боротьби, в уявленні про свій етнотериторіальний простір, який потрібно захищати, та в усвідомленні й обстоюванні власних культурних особливостей. Також пропонується положення, що в умовах соціальних катаклізмів кожна з соціально-політичних сил здійснює революційні перетворення відповідно до власних прагнень, і селянська революція становить окремий від української революції складник революційного процесу перших десятиліть ХХ ст.


Висновки. У середовищі українського селянства проявився прошарок з усвідомленою етнічною належністю та готовністю до захисту національних інтересів і етнічної території. Селянська революція самостійно вирішувала національне питання і не становила безпосередню складову боротьби за Українську Народну Республіку, не була частиною історичного явища відомого під поняттям Української революції. В умовах революційних подій початку ХХ ст. кожна з соціально-політичних сил здійснювала революційні перетворення відповідно до власних уявлень і устремлінь. Політику українізації, здійснену у пореволюційний період, є підстави вважати безпосереднім наслідком селянської революції. Водночас етнокультурні характеристики селянства виявилися недостатніми для загальнонаціонального єднання та формування органів влади, відповідних до інтересів селянської верстви.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографія автора

I. Фареній

Фареній Ігор – доктор історичних наук, професор, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна

Посилання

Abrazumova, O., Kornovenko, S. (2017). Sotsialno-politychna aktyvnist selianstva USRR u roky nepu [Social and political activism of USRR villagers duaring the years of Nep]. Cherkasy: CNU. 190 p. [in Ukrainian].

Abrazumova, O., Morozov, A. (2017). Hromadska initsiatyva uchasnykiv Ukrainskoi revoliutsii v period nepu [The public initiative of the participants of the Ukrainian revolution in the NEP period]. Ukrainskyi selianyn: zbirnyk naukovykh prats [Ukrainian peasant: collection of scientific papers]. 17. 76–78. [in Ukrainian].

Arkhireiskyi, D. (2014). Ahrarni peredumovy makhnovskoho rukhu [Agrarian prerequisites of the Makhnov movement]. Pytannia ahrarnoi istorii Ukrainy ta Rosii: zbirnyk naukovykh prats [Questions of the agrarian history of Ukraine and Russia: a collection of scientific papers] (pp.68–86). Dnipropetrovsk: Standart-Service. [in Ukrainian].

Bogan, S. (2003). Povstanskyi rukh v Odeskii hubernii u 1920–1923 rokakh [The insurgent movement in Odesa province in 1920–1923]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Odesa. 20 p. [in Ukrainian].

Demartino, A. (2015). Povstanskyi rukh v Serednomu Podniprovi Ukrainy (1920-ti roky) [The insurgent movement in the Middle Dnieper region of Ukraine (1920s)] (Candidate’s thesis). Kyiv. 259 p. [in Ukrainian].

Dykiy, A. (1927). Yz ystoryy partyzanskoi borbu na Cherkashchyne (Vospomynanyia o 1919 hode) [From the History of the Partisan Struggle in Cherkasy (Reminiscences of 1919)]. Letopys revoliutsyy [Chronicle of the Revolution]. 2 (23). 95-105. [in Russian].

Gabinskiy, I. (Kalyaev). (1926). Vospomynanyia o povstancheskom dvyzhenyy na Kyevshchyne – Poltavshchyne [Memories of the insurgent movement in Kyiv region – Poltava region]. Letopys revoliutsyy [Chronicle of revolution]. 2 (17). 26–30. [in Russian].

Heorgizov, H. (2008). Ukrainske selianstvo doby nepu: dynamika politychnykh nastroiv ta svidomosti [The Ukrainian peasantry of the NEP era: dynamics of political attitudes and consciousness] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv. 20 p. [in Ukrainian].

Kapustyan, G. (2014). Makhnovshchyna cherez pryzmu selianskoi ta ukrainskoi revoliutsii [Makhnovshchyna through the prism of the Peasant and Ukrainian revolutions]. Novitni tendentsii vyvchennia aktualnykh problem revoliutsiinoi doby: zbirnyk naukovykh prats [Latest trends in the study of topical problems of the revolutionary era: coll. of science works] (pp. 155–165). Kyiv; Cherkasy: Zorya. [in Ukrainian].

Khmil, I. (1992). Pershyi Vseukrainskyi selianskyi zizd (28 travnia – 2 chervnia 1917 r.) [The First All-Ukrainian Peasants Congress (May 28 – June 2, 1917)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. 36 р. [in Ukrainian].

Khmil, I. (1977). Trudiashche selianstvo Ukrainy v borotbi za vladu Rad [The working peasantry of Ukraine in the struggle for Soviet power]. Kyiv: Naukova dumka. 200 p. [in Ukrainian].

Konyk, O. (1994). Diialnist selianskykh deputativ z Ukrainy v I ta II Derzhavnykh Dumakh [Activities of peasant deputies from Ukraine in the 1st and 2nd State Dumas] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv. 21 p. [in Ukrainian].

Korinenko, P. (2014). Istoriya ukrayins`kogo selyanstva [History of the Ukrainian peasantry]. Ternopil: TNPU. 296 p. [in Ukrainian].

Korinenko, P. (2015). Transformaciyi zemel`nyx vidnosyn v ukrayins`komu seli (IX – pochatok XXI st.). Porivnyal`nyj analiz [Transformations of land relations in the Ukrainian village (IX – beginning of XXI centuries). Comparative analysis]. Ternopil: TNPU. 496 p. [in Ukrainian].

Korinenko, P. (2019). Transformaciyi zemel`nyx vidnosyn v ukrayins`komu seli (IX – pochatok XXI st.). Porivnyal`nyj analiz. Vydannya 2-e, dopovnene i doopracz`ovane [Transformations of land relations in the Ukrainian village (the IX – beginning of the XXI century). Comparative analysis. The 2nd edition, ext.]. Ternopil: Yu.V. Osadtsa. 512 p. [in Ukrainian].

Korinenko, P. (2022). Zemelne pytannia v istorychnii doli ukrainskoho selianstva. Pohliad kriz viky [The land issue in the historical fate of the Ukrainian peasantry. A look through the ages]. Ternopil: TNPU. 522 р. [in Ukrainian].

Kornovenko, S. (2014). Ukrainska revoliutsiia 1917–1921 rr.: selianskyi faktor [The Ukrainian revolution of 1917–1921: the peasant factor]. Ukrainskyi selianyn: zbirnyk naukovykh prats [Ukrainian peasant: Collection of scientific works]. 14. 142–146. [in Ukrainian].

Kornovenko, S., Gerasimenko, O. (2017). Selianyn-buntar. Selianska revoliutsiia v Ukraini 1902–1917 rokiv [Peasant rebel. Peasant revolution in Ukraine in 1902–1917]. Cherkasy: Yu.A. Chabanenko. 204 p. [in Ukrainian].

Kornovenko, S., Berestovyi, A., Kompaniets, O., Pasichna, Yu., Pyanzin, S., Shcherbakov, M. (2019). Selianske respublikotvorennia periodu Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rr. [Peasant Republic Formation in the Period of the Ukrainian Revolution 1917–1921]. Cherkasy: Yu.A. Chabanenko. 220 p. [in Ukrainian].

Kovaleva, N. (2020). Selianska revoliutsiia v Naddniprianskii Ukrainy (1902–1922 rr.) [Peasant revolution in Dnipro Ukraine (1902 –1922)] (Extended abstract of Doctor’s thesis). Cherkasy. 40 с. [in Ukrainian].

Kozelsky, B. (1927). Shliakh zradnytstva y avantiur (petliurivske povstanstvo) [The path of treachery and adventure (Petlyur rebellion)]. Kharkiv: Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy. 148 p. [in Ukrainian].

Krasnosiletskyi, D. (2007). Antybilshovytskyi rukh selian v pravoberezhnii chastyni USRR u 1920–1924 rokakh [The anti-Bolshevik movement of peasants in the right-bank part of the USSR in 1920–1924]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Chernivtsi. 21 p. [in Ukrainian].

Kritsman, L. (1926). Heroycheskyi peryod Velykoi russkoi revoliutsyy (opыt analyza t.n. «voennoho kommunyzma»). Yzdanye 2-e. [The heroic period of the Great Russian Revolution (the experience of the so-called "military communism" analysis). 2nd publishing]. Moscow; Leningrad: Hosudarstvennoe yzdatelstvo. 272 p. [in Russian].

Kutashev, I. (2003). Selianskyi rukh v Ukraini (berezen 1917 r. – kviten 1918 r.) [The peasant movement in Ukraine (March 1917 – April 1918)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv. 14 p. [in Ukrainian].

Lozovyi, V. (2010). Stavlennia selianstva Ukrainy do vlady v dobu Tsentralnoi Rady (berezen 1917 r. – kviten 1918 r.) [The attitude of the peasantry of Ukraine to the government during the days of the Central Rada (March 1917 – April 1918)] (Extended abstract of Doctor’s thesis). Kyiv. 36 р. [in Ukrainian].

Lypynskyi, V. (1995). Lysty do brativ-khliborobiv. Pro ideiu i orhanizatsiiu ukrainskoho monarkhizmu [Letters to bread-making brothers. About the idea and organization of Ukrainian monarchism]. Kyiv; Philadelphia: Instytut skhidnoievropeiskykh doslidzhen NAN Ukrainy, Skhidnoievropeiskyi doslidnyi instytut imeni V. K. Lypynskoho. 471 p. [in Ukrainian].

Masnenko, V. (2018). Yak ukrainski seliany staly voinamy (do sotsiokulturnykh i militarnykh aspektiv revoliutsii 1917–1921 rr.) [How Ukrainian peasants became warriors (to the socio-cultural and military aspects of the revolution of 1917–1921)]. Ukrainskyi selianyn: zbirnyk naukovykh prats [Ukrainian peasant: Collection of scientific works]. 18. 49–59. [in Ukrainian].

Mykhailiuk, O. (2009). Selianstvo Naddniprianskoi Ukrainy v pershi desiatylittia ХХ st. (1900–1922 rr.): sotsiokulturni transformatsii [The peasantry of Naddnieper Ukraine in the first decades of the 20th century. (1900–1922): sociocultural transformations]. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Dnipropetrovsk: DNU. 37 p. [in Ukrainian].

Mikhailuk, O. (2007). Selianstvo Ukrainy v pershi desiatylittia ХХ st.: sotsiokulturni protsesy [The peasantry of Ukraine in the first decades of the twentieth century: socio-cultural processes]. Dnepropetrovsk: Innovatsiia. 456 р. [in Ukrainian].

Nesterov, O. (2001). Selianskyi povstanskyi rukh na pravoberezhnii Ukraini (1919 r.) [The peasant insurgent movement in the right-bank Ukraine (1919)] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv. 14 p. [in Ukrainian].

Pokrovsky, M. (1926). [Vystup bez nazvy v obhovorenni dopovidi S.M.Dubrovskoho «Krestianstvo v revoliutsyy 1905 h.». 20 lystopada 1925 r.] [An untitled speech in the discussion of S.M. Dubrovsky's report “Peasantry in the Revolution of 1905”. November 20, 1925]. Ystoryk-marksyst [Historian-Marxist]. I. 267–269. [in Russian]

Prysiazhniuk, Yu. (2007). Ukrainske selianstvo Naddniprianskoi Ukrainy: sotsiomentalna istoriia druhoi polovyny ХIX – pochatku XX st. [The Ukrainian Peasantry of Nadnipriansk Ukraine: A Sociomental History of the Second Half of the Nineteenth - Early Twentieth Centuries]. Cherkasy: Vertykal`. 640 p. (in Ukrainian)

Rauziv, S. (1919). Na khutorakh [On the hamlets]. Poltavskyi kooperator [Poltava cooperator]. 5. 29–30. [in Ukrainian].

Shestakov, A. (1932). Борьба пролетариата и его партии за союзника – крестьянство – в революции 1917 г. Borba proletariata i ego partii za soiuznika – krestianstvo – v revoliutsii 1917 g. [The struggle of the proletariat and its party for an ally - the peasantry - in the revolution of 1917]. Ystoryk-marksyst [Historian-Marxist]. 4–5 (26–27). 72–95. [in Russian].

Spectator. (1906). Na Ukrayne [In Ukraine]. Ukraynskyi vestnyk [Ukrainian newspaper]. 2. 124–127. [in Russian].

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy. Fond 1. Opys 20, chastyna I. Sprava 39 [Central State Archive of Public Associations of Ukraine. Fund 1. Description 20, Part I. Archive fail 39]. [in Russian].

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy. Fond 43. Opys 1. Sprava 46 [Central State Archive of Public Associations of Ukraine. Fund 43. Description 1. Archive fail 46]. [in Russian].

Yavorskyi, M. (1921). Istoriia borotby kliasiv na Ukraini. Nacherk lektsii, chytanykh u Vyshchii partiinii shkoli [History of class struggle in Ukraine. An outline of lectures given at the Higher Party School]. [Kharkiv]: Vseukrainske derzhavne vydavnytstvo. 14 p. [in Ukrainian].

Yavors`kyj, M. (1925). Ukrayina v epoxu kapitalizmu. Vypusk tretij: V superekax imperializmu [Ukraine in the epoch of capitalism. Third edition: In debates of imperialism]. Xarkiv: Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy. 308 с. [in Ukrainian].

Yavors`kyj, M. (1927). Problema ukrayins`koyi nacional-demokratychnoyi revolyuciyi u 1917 r., yiyi istorychni osnovy ta yiyi ruxovi syly [The problem of Ukrainian, national, democratic revolution of 1917, its historical basis and moving efforts]. Chervonyi shliakh [Red way]. 2. 108-134. [in Ukrainian].

Yavors`kyj, M. (1927). Problema ukrayins`koyi nacional-demokratychnoyi revolyuciyi, yiyi istorychni osnovy ta ruxovi syly (Prodovzhennya) [The problem of Ukrainian, national, democratic revolution of 1917, its historical basis and moving efforts (continuation)]. Chervonyi shliakh [Red way]. 4. 93–116. [in Ukrainian].

Zozulia, N. (2018). Povstanskyi rukh na Serednomu Podniprovi (1918–1922 rr.) za spohadamy starshyn armii UNR [The insurgent movement in the Middle Dnieper region (1918–1922) according to the memories of senior officers of the UNR army] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Cherkasy. 21 p. [in Ukrainian].