Концепція української історії Василя Доманицького: Україна у цивілізаційній будові світу

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. А. Фареній

Анотація

Стаття присвячена проблемі культурно-історичної приналежності України та поглядам на цю проблему дослідника-енциклопедиста кінця ХІХ – початку ХХ ст. Василя Миколайовича Доманицького (1877–1910).


Василь Доманицький відносив Україну до європейського культурного простору. Водночас дослідник заперечував універсальність західноєвропейських форм суспільного життя. Західноєвропейський феодальний лад історик вважав невідповідним для українців та інших слов’янських народів. Визначальною культурною рисою українців Доманицький вважав свободу громадського життя, віри, думки і слова. Українці раніше, у першій половині ХVІІ ст., поставили питання громадянських свобод, ніж західна Європа у формі французької революції кінця ХVІІІ ст. Україна не має нічого спільного з Азією і захищає європейський світ від неї. Але Європа не змогла справедливо оцінити цього.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографія автора

І. А. Фареній

Фареній Ігор Анатолійович - доктор історичних наук, професор, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Посилання

Богдашина О. Проблема цивілізації в історичній науці в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Історіографічні дослідження в Україні: зб. наук. праць. – 2008. – Вип.18. – С.13-20.

Куций І.П. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: між Слов’янщиною і Європою. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 480 с.

Доманицький В.М. Чи історія України єсть історія? Стаття. – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. – Ф.95. - №33. – 2 арк.

Киян О.І., Токар Н.М. За сто років до Марка фон Гагена: Василь Доманицький. «Чи історія України єсть історія?» // Наукові записки. Серія: історичні науки. – Кіровоград, 2009. – Вип.12. – С.243-249.

Доманицький В.М. Чи історія України єсть історія? // Доманицький В.М. Із науково-творчої спадщини. Книга третя. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С.20-24.

Поліщук В.Т. Василь Доманицький як історик // Доманицький В.М. Із науково-творчої спадщини. Книга третя. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С.7-19.

Листи Доманицького В.М. 23 червня 1902 р. – 7 червня 1913 р. – Центральний державний історичний архів України у місті Києві. – Ф.1235. – Оп. 1. – Од.зб.457. – 147-181, 183-209, 300-386 арк.

Брайчевський М.Ю. Твори. Том І: Соціально-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі. – Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. – 720 с.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають