Violations of the law and abuse of power by rural ruling nomenclature of the Ukrainian SSR in the postwar twentieth (1945–1964)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

P. Kiridon

Анотація

The author makes an attempt to pay his attention at violations of the law and abuse of power of the party-state nomenklature in the rural areas of Ukrainian SSR in 1945–1964 is accented in this article. Methods of nomenclature subordination of Ukrainian village under the totalitarian system are shown in the paper. The paper is based on the archival documents. The author comes to the conclusion that state abuse of power created a specific system in the village. It is pointed out that the created system was based on the psychological aspects of fear of people that were victims of the system. In general it formed the common face of the totalitarian state system. It is pointed out that such administrative state system was only an occasion of statemen‘s monopoly and the lack of social state with laws in the circumstances of totalitarian system turned peasantry into the most unprotected social group.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv gromadskykh obyednan Ukrayiny (TsDAGO Ukrayiny), f. 1, op. 46, spr. 2277, ark. 216.

Narysy istoriyi Komunistychnoyi partiyi Ukrayiny (vydannya druge, dopovnene). – K. : Vyd-vo politychnoyi literatury Ukrayiny, 1964. – 696 s.

Yurchuk V. I. Borotba KP Ukrayiny za vidbudovu i rozvytok narodnogo gospodarstva (1945–1952 rr.) / V. I. Yurchuk. – K. : Politvydav Ukrayiny, 1965. – 256 s.

Reshenyya partyy y pravytelstva po khozyaystvennym voprosam : v 16 t. / sost. : K. U. chernenko, M. S. Smyrtyukova. – M. : Polytyzdat, 1967–1988. – T. 2. – 1967. – 798 s.

khrestomatyya po ystoryy KPSS : v 3 t. – M. : Gospolytyzdat, 1963. – T. 3: 1945 g. – aprel 1962 g. – 804 s.

TsDAGO Ukrayiny, f. 1, op. 46, spr. 2277, ark. 17, 21.

TsDAGO Ukrayiny, f. 1, op. 24, spr. 1524, ark. 242.

TsDAGO Ukrayiny, f. 1, op. 24, spr. 716, ark. 244.

TsDAGO Ukrayiny, f. 1, op. 24, spr. 1524, ark. 243.

Gapiy D. G. Pidnosyty riven organizatsiynoyi i politychnoyi roboty v masakh / D. G. Gapiy // Radyanske slovo. – 1955. – 9 grudnya.

Derzhavnyy arkhiv Poltavskoyi oblasti (Derzharkhiv Poltavskoyi obl.), f. 15, op. 1, spr. 1583, ark. 26.

Tymtsunyk V. I. Reformuvannya systemy vlady ta derzhavnogo upravlinnya v URSR (1953–1964 rr.) / V. I. Tymtsunyk. – K. : Vyd-vo NADU, 2003. – 400 s.

O zadachakh partyynykh y sovet•skykh organyzatsyy po dalneyshemu ukreplenyyu sostava predsedateley y drugykh rukovodyashchykh rabotnykov kolkhozov. Postanovlenye Soveta Mynystrov SSSR y TsK VKP(b). 9 yyulya 1950 g. // KPSS v rezolyutsyyakh. – 8 yzd. – M., 1971. – T. 6: 1941–1945. – S. 325–326.

Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh organiv vlady ta upravlinnya Ukrayiny (TsDAVO Ukrayiny), f. 1, op. 19, spr. 5, ark. 43–45.

TsDAGO Ukrayiny, f. 1, op. 24, spr. 2021, ark. 8–9, 20.

TsDAVO Ukrayiny, f. 1, op. 19, spr. 65, ark. 16.

TsDAVO Ukrayiny, f. 1, op. 19, spr. 90, ark. 2.

TsDAVO Ukrayiny, f. 1, op. 19, spr. 136, ark. 1, 2, 6.

TsDAVO Ukrayiny, f. 1, op. 19, spr. 80, ark. 2.

TsDAVO Ukrayiny, f. 1, op. 19, spr. 80, ark. 3, 12.

Povoyenna Ukrayina: narysy sotsialnoyi istoriyi. – K. : Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2010. – ch. 3. – 336 s.

TsDAGO Ukrayiny, f. 1, op. 23, spr. 4379, ark. 59.