Ethnic policy to the Jewish community in Ukraine during totalita-rianism

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

M. Yarmolenko

Анотація

Defined the main directions and nature of ethnic policy towards the Jewish minority in Ukraine during totalitarianism in the article. Showed the change in the proportion of Jews in the population of Ukraine, the nature of their resettlement and migration features. Indicated that ethnic policy of the totalitarian Soviet state during its existence was accompanied by increased pressure on Jews, and in some periods had signs of overt anti-Semitism. It is alleged that the greatest pressure on Jews was in the late 1940s - early 1950s. After the creation of Israel, when the Stalinist leadership led some training to massive forced displacement of the Jewish population. «Internationalism» - denationalization – ethnocide – these were the metamorphosis of ethnic politics in Ukraine under the conditions of the Stalinist totalitarian regime. After the establishment of security scenarios aimed at restricting emigration of Jews their success was only temporary. At the same time anti-Jewish campaign contributed to the ethnic hatred, the tip of which is directed against the Jews.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

Bolyanovskyy A. Natsionalna polityka natsyst•skoyi Nimechchyny v Galychyni u 1941–1944 rr. / A. Bolyanovskyy // Visnyk Lvivskogo universytetu. Seriya Istorychna. – L., 1997. – Vyp. 32. – S. 226–235.

Boyko O. Synagogy Lvova / O. Boyko. – L. : Klassyka, 2008. – 204 s.

Borev Yu. Stalynyana / Yu. Borev. – M. : Olymp, 2003. – 462 s.

Borysov Yu. S. chelovek y symvol / Yu. S. Borysov // Komsomolskaya pravda. – 1988. – 2 apr.

Vyatrovych V. Stavlennya OUN do yevreyiv: formuvannya pozytsiyi na tli katastrofy / V. Vyatrovych. – L. : Vyd-vo «Ms», 2006. – 144 s.

Vasylenko V. Golodomor 1932–1933 rokiv v Ukrayini yak zlochyn genotsydu. Pravova otsinka / V. Vasylenko. – K. : Vyd-vo im. Oleny Teligy, 2009. – 189 s.

Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny / redkol. : V. A. Smoliy, V. F. Verstyuk, S. V. Vidnyanskyy [ta in.]. – K. : Naukova dumka, 2005. – T. 3: E–Y. – 672 s.

Yevtukh V. Etnonatsionalna struktura ukrayinskogo suspilstva. Dovidnyk / V. Yevtukh, V. Troshchynskyy, K. Galushko, K. chernova. – K. : Naukova dumka, 2004. – 344 s.

Ystoryya Rossyy. khkh vek. 1939–2007. – M. : Astrel ; AST, 2009. – 829 s.

Kostyrchenko G. V. Taynaya polytyka Stalyna. Vlast y antysemityzm / G. V. Kostyrchenko. – M. : Mezhdunarodnye otnoshenyya, 2001. – 528 s.

Levitas F. Yevreyi Ukrayiny v roky Drugoyi svitovoyi viyny / F. Levitas. – K. : Vyriy, 1997. – 272 s.

Nakonechnyy Ye. «shoa» u Lvovi : spogady / Ye. Nakonechnyy. – L. : [B. v.], 2004. – 302 s.

Naulko V. Etnichnyy sklad naselennya Ukrayinskoyi RSR. Statystychno-kartografichne doslidzhennya / V. Naulko. – K. : Naukova dumka, 1965. – 136 s.

Natsionalni menshyny Ukrayiny u khkh stolitti: polityko-pravovyy aspekt. – K. : IPiEND, 2000. – 356 s.

Natsyonalnyy sostav naselenyya SSSR po dannym vsesoyuznoy perepysy 1989 g. – M. : Fynansy y statystyka, 1991. – 160 s.

Pravda. – 1952. – 13 zhovt.

Pravda. – 1953. – 13 sich.

Romantsov V. Istorychna demografiya Ukrayiny XVIII – pochatku khkhI st. / V. Romantsov. – K. : Vyd-vo im. O. Te-ligy, 2010. – 160 s.

Samartsev I. Yevreyi v Ukrayini / I. Samartsev // Viche. – 1993. – № 11. – S. 120–132.

Suchkova O. Yu. Yevreyi v Donbasi (20 – 30-ti roky khkh st.) : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ist. nauk : spets. 07.00.01 «Istoriya Ukrayiny» / O. Yu. Suchkova. – Donetsk, 2005. – 19 s.

khonygsman Ya. Katastrofa evreystva Zapadnoy Ukrayny : Evrey Vostochnoy Galytsyy, Zapadnoy Volyny, Bukovyny, Zakarpatya v 1933–1945 gg. / Ya. khonygsman. – L. : [B. y.], 1998. – 350 s.

Ebergardt P. Przemiany narodowosciowe na Ukraine XX wieku / P. Ebergardt. – Warszawa, 1994. – 313 s.

Derzhavnyy arkhiv Donetskoyi oblasti, f. R-835, op. 1, spr. 62, 26 ark.

Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv gromadskykh obyednan Ukrayiny, f. 1, op. 24, spr. 2773, 105 ark.