Political decision of the Plenum of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union in June 4, 1957 as one of the reasons for the formation of the anti-Soviet movement in the South of Ukraine

Main Article Content

D.А. Shpak

Abstract

This article is devoted to the public position of the politically active part of the Southern region of Ukrainian SSR population regarding the decision of the CPSU Central Committee Plenum in June 4, 1957, in the context of the anti-Soviet movement in the Southern region of Ukraine. Since the middle of 1990s scientists have access to special repositories and archives of the secret services of the Soviet Union, that enabled them to use a variety of documents and whose analysis had a positive impact on the study of many aspects of the twentieth century history of Ukraine. There is no doubt that the political decision of the June Plenum of the Central Committee in 1957 was an important factor in the political life of the Soviet state. It can be regarded as a distinct historical problem in the context of the history of the opposition movement in Ukraine. The author of the article came to the conclusion that the political decision complemented a number of reasons discontent by the ruling regime and the reasons for the formation of the anti-Soviet movement in the Ukrainian SSR and, in particular, in Southern Ukraine. The practical significance of the study enables to consider the history of the opposition movement in the Ukrainian SSR at the regional level.

Article Details

Section
Статті

References

Rusnachenko A. Narod zburenyj: Nacional'no-vyzvol'nyj ruh v Ukrai'ni j nacional'ni ruhy oporu v Bilorusii', Lytvi, Latvii', Estonii' u 1940-50-h rr. / A. Rusnachenko. – K. : Pul'sary, 2002. – 519 s.

Kas'janov G. Nezgodni: ukrai'ns'ka inteligencija v rusi oporu 1960-80-h rr. / G. Kas'janov – K. : Lybid', 1995. – 224 s.

Zaharov B. Narys istorii' dysydents'kogo ruhu v Ukrai'ni (1956-1987 roky) / B. Zaharov. – Harkiv : Folio, 2003. – 154 s.

Bazhan O. Vyprobuvannja viroju: Borot'ba za realizaciju prav i svobod virujuchyh v Ukrai'ni v drugij polovyni 1950-h – 1980-h rr. / O. Bazhan, Ju. Danyljuk. – K. : In-t istorii' Ukrai'ny NAN, 2000. – 332 s.

Goncharuk G. Ukrayna: predrassvetnыe srazhenyja: Soprotyvlenye vlasty v sovetskyh dokumentah 1975-1991 godov / G. Y. Goncharuk, A. E. Nagajcev, E. A. Shanovskaja. – Odessa: Astroprynt, 2011. – 312 s.

Vedmid' L. Ukrai'ns'ka Gel'sins'ka grupa: istoriografichnyj ogljad / L. Vedmid'. – K. : Poligraf Centr, 2005. – 22 s.

Bregeda M. Proces destalinizacii' i suspil'ni nastroi' ukrai'ns'kogo naselennja u 1953-1964 rr. / M. Bregeda. – Mykolai'v: Ilion, 2010. – 187 s.

Zajcev Ju. Z viroju u majbutnje Ukrai'ny / Ju. Zajcev // Reabilitovani istorijeju. Mykolai'vs'ka oblast'. – K. – Mykolai'v : Svitogljad, 2007. – Kn. 3. – S. 267–272.

Kotljar Ju. Borot'ba za ukrai'ns'ku nacional'nu ideju na Mykolai'vshhyni v 50-h – 80-h rr. HH st. / Ju. Kotljar // Naukovi praci: Naukovo-metodychnyj zhurnal. – Mykolai'v : Vyd-vo MDGU imeni P. Mogyly, 2008. – T. 83. – Vyp. 70. Istorychni nauky. – S. 154–159.

Bazhan O. Politychni represii' na pivdni Ukrai'ny v chasy «hrushhovs'koi' vidlygy» / O. Bazhan // Lukomor’ja: arheologija, etnologija, istorija Pivnichno-zahidnogo Prychornomor’ja. – Odesa : Vydavnychyj dim «Pallada», 2009. – Vypusk 3. – S. 181–191.

Kryvdina I. Z istorii' pravozahysnogo ruhu v Ukrai'ni / I. Kryvdina // Naukovyj visnyk Izmai'l's'kogo derzhavnogo pedagogichnogo instytutu. – 2001. – Vypusk 10. – S. 11–13.

Dmytruk V. Nezgodni: podii' 1968 r. v Chehoslovachchyni kriz' pryzmu arhivno-slidchyh sprav KDB URSR / V. Dmytruk // Istorija Ukrai'ny: Malovidomi imena, podii', fakty. Zb. statej. – K. : In-t istorii' Ukrai'ny NAN Ukrai'ny, 2007. – Vypusk 34. – S. 289–312.

Dovidnyk z istorii' Ukrai'ny (A – Ja) / red.: I. Pidkova, R. Shust. – K. : Geneza, 2002. – 1135 s.

Malyj slovnyk istorii' Ukrai'ny / V. Smolij, S. Kul'chyc'kyj, O. Majboroda. – K. : Lybid', 1997. – 464 s.

Vedmid' L. A. Istoriografija opozycijnogo ruhu v Ukrai'ni drugoi' polovyny 50-h – seredyny 80-h rokiv HH stolittja) : dys. kand. ist. nauk : spec. 07.00.06 «Istoriografija, dzhereloznavstvo ta special'ni istorychni dyscypliny» / Ljudmyla Anatolii'vna Vedmid'. – K., 2005. – 191 s.

Galuzevyj Derzhavnyj arhiv Sluzhby Bezpeky Ukrai'ny. – F.1. – Op.11. – Spr.42. – Ark. 97–98.

Bregeda M. Proces destalinizacii' i suspil'ni nastroi' ukrai'ns'kogo naselennja u 1953-1964 rr. / M. Bregeda. – Mykolai'v: Ilion, 2010. – 187 s.

Central'nyj derzhavnyj arhiv gromads'kyh ob’jednan' Ukrai'ny. – F.1. – Op. 24. – Spr.4486. – Ark. 14.

Derzhavnyj arhiv Mykolai'vs'koi' oblasti (dali – DAMO). – F.P.7. – Op.8. – Spr.809. – Ark. 1–6.

Reabilitovani istorijeju. Mykolai'vs'ka oblast' / vidp. red. S. S. Makarchuk. – K. – Mykolai'v: Svitogljad, 2007. – Kn.3. – 655 s.

DAMO. – F.P.7. – Op.8. – Spr.809. – Ark. 106–108.

DAMO. – F.P.7. – Op.8. – Spr.809. – Ark. 109–110.

DAMO. – F.P.7. – Op.8. – Spr.809. – Ark. 111.

DAMO. – F.P.7. – Op.8. – Spr.809. – Ark. 114–116.

Derzhavnyj arhiv Odes'koi' oblasti. – F.P.11. – Op.15. – Spr.468. – Ark. 12.

Derzhavnyj arhiv Zaporiz'koi' oblasti (dali – DAZO). – F.102. – Op.3. – Spr.1355. – Ark. 85.

DAZO. – F.102. – Op.3. – Spr.1360. – Ark. 4.

DAZO. – F.102. – Op.3. – Spr.1355. – Ark. 70.

Derzhavnyj arhiv Avtonomnoi' respubliky Krym (dali – DA ARK). – F.1. – Op.1. – Spr.3977. – Ark. 16.

Nadzornye proizvodstva Prokuratury SSSR po delam ob antisovetskoj agitacii i propagande. Mart 1953-1991. Annotirovannyj katalog. – M. : Rossyja HH vek, Materik, 1999. – 944 s.

DA ARK. – F.1. – Op.1. – Spr.3979. – Ark. 44.

DA ARK. – F.111. – Op.1. – Spr.76. – Ark. 93.