The impact of educational reform on the development of civil society in Ukraine in the 1990s

Main Article Content

M.A. Zapletnyuk

Abstract

On the basis of the features of the reforming the education system in Ukraine was defined the character of the influence of this process on the civil society development in Ukraine. In this context was spotlighted the formation of the civil identity in Ukraine with delineation of the Ukrainianization character in the education system. Indicated that educational reform in Ukraine during the 1990s contributed to the formation of civic identity in Ukrainian society. It is proved that the bilingualism of majority of Ukrainians is the result of historical development of Ukrainian lands (including Russification policies) and not an obstacle to the formation of the Ukrainian political nation and civil society.

Article Details

Section
Статті

References

Vyshnyak O. Dynamika movnoyi sytuatsiyi v Ukrayini / O. Vyshnyak // Ukrayins'ke suspil'stvo 1992–2007: dynamika sotsial'nykh zmin. – K., 2007. – S. 381–391.

Vorona V. M. Pobachyty sebe takymy, yakymy my ye / V. M Vorona // Ukrayins'ke suspil'stvo. 20 rokiv nezalezhnosti. Sotsiolohichnyy monitorynh : u 2 t. – K., 2011. – T. 1. Analitychni materialy. – S. 3–15.

Herasymchuk V. Istoriya ta ridna mova v patriotychnomu vykhovanni student•s'koyi molodi Ukrayiny i Pol'shchi / V. Herasymchuk // Shlyakh osvity. – 1997. – # 1. – S. 27–28.

Danylyshyn B. Innovatsiyna model' ekonomichnoho rozvytku: rol' vyshchoyi osvity / B. Danylyshyn // Visnyk Natsional'noyi akademiyi nauk Ukrayiny. – 2005. – # 9. – S. 26–35.

Dzoz V. Osvitnya sprava yak skladnyk humanitarnoyi polityky derzhavy / V. Dzoz // Vyshcha osvita Ukrayiny. – 2004. – # 4. – S. 36–39.

Dovzhenko V. Maybutnye Ukrayiny v rukakh molodi / V. Dovzhenko // Maybutnye Ukrayiny v rukakh molodi : zb. materialiv IV Svitovoho Konhresu Ukrayins'kykh Molodizhnykh Orhanizatsiy, Kyyiv, 21–23 serpnya 1998 r. – K., 1998. – S. 26–29.

Kolodiy A. Na shlyakhu do hromadyans'koho suspil'stva: teoretychni zasady y sotsiokul'turni peredumovy demokratychnoyi transformatsiyi v Ukrayini / A. Kolodiy. – L. : Chervona kalyna, 2002. – 276 s.

Kindratets' O. Ukrayins'ka intelihentsiya i vlada / O. Kindratets' // Politychnyy menedzhment. – 2009. – # 2. – S. 51–57.

Kononenko P. P. Ukrayins'ka osvita: problema reformy / P. P. Kononenko // Osvita i upravlinnya. – 2010. – # 1. – S. 7–29.

Kontseptual'ni zasady demokratyzatsiyi ta reformuvannya osvity v Ukrayini: pedahohichni kontseptsiyi / A. Pohribnyy, A. Aleksyuk, O. Vyshnevs'kyy [ta in.]. – K. : Shkolyar, 1997. – 151 s.

Kul'chyts'kyy S. V. Ukrayina i Rosiya v istorychniy retrospektyvi : u 3 t. / S. V. Kul'chyts'kyy, B. O. Parakhons'kyy. – K. : Nauk. dumka, 2004. – T. 3. Novitniy ukrayins'kyy derzhavotvorchyy protses. – 327 s.

Lytvyn V. M. Istoriya Ukrayiny / V. M. Lytvyn. – K. : Nauk. dumka, 2009. – 821 s.

Moskalets' V. Psykholohichne obgruntuvannya natsional'noyi shkoly. Rysy ukrayins'koho natsional'noho kharakteru z pohlyadu dukhovnosti / V. Moskalets' // Ridna shkola. – 1995. – # 1. – S. 51–53.

Nahirnyy V. Polityzatsiya rosiys'koyi etnichnosti v Ukrayini: sproba orhanizatsiynoho oformlennya / V. Nahirnyy // Naukovi zapysky instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen'. – K., 2000. – Vyp. 14. – S. 166–174.

Ohnev"yuk V. O. Osvita v systemi tsinnostey staloho lyuds'koho rozvytku: (svitohlyadno-metodolohichnyy aspekt) : avtoref. dys. … d-ra filosof. nauk / V. O. Ohnev"yuk. – K., 2003. – 28 s.

Politychni mekhanizmy formuvannya hromadyans'koyi identychnosti v suchasnomu ukrayins'komu suspil'stvi : kolektyvna monohrafiya. – K. : IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, 2014. – 296 s.

Polishchuk M. Plata za navchannya – ne kuplenyy dyplom : [problema vyshchoyi medychnoyi osvity v Ukrayini] / M. Polishchuk // Holos Ukrayiny. – 2004. – 1 lypnya, # 119. – S. 8.

Pro Derzhavnu natsional'nu prohramu «Osvita» («Ukrayina XXI stolittya») / Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 3 lystopada 1993 r. # 896 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=142.

Rozbudova hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini / L. Berenshteyn, P. Panchenko, O. Reyent [ta in.]. – K. : NAN Ukrayiny, In-t istoriyi Ukrayiny, 1999. – 255 s.

Rozvytok hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini / L. Shara [ta in.]. – K. : Fond Yevropa XXI, 2002. – 59 s.

Tarasenko V. Kryza sotsial'noyi perspektyvy / V. Tarasenko, M. Sakada, V. Chyhryn // Ukrayins'ke suspil'stvo 1992–2007: dynamika sotsial'nykh zmin. – K., 2007. – S. 96–104.

Tereshchenko Yu. Vidpravni zasady filosofiyi polityky u sferi osvity / Yu. Tereshchenko // Vyshcha osvita Ukrayiny. – 2005. – # 3. – S. 27–31.

Ukrayina: stratehichni priorytety. Analitychni otsinky / za red. A. S. Hal'chynskoho. – K. : NISD, 2003. – 328 s.

Tsendrovs'kyy V. A. Publitsystychni ekspromty. Monolohy rozserdzhenoyi lyudyny. Dyktatury doli. Dialohy / V. A. Tsendrovs'kyy. – K. : Tekhnika, 1997. – 160 s.