The activity of the Confederation of Independent Poland, in regard to Ukraine as potential member of Baltic-Black Sea international alliance (1980–2000)

Main Article Content

Illia. Yu. Afanasiev,

Abstract

The activity of Polish political party the Confederation of Independent Poland (KPN), for the period 19802000, in regard to Ukraine as a member of eventual international alliance in Intermarium, the region between the Baltic and Black seas, is considered. The role of Leszek Moczulski, his personal views, and also the motives, strategy, tactics of KPN at this aspect, and other factors influencing the implementation of Polish-Ukrainian relations concept as of the axis of the Baltic-Black Sea alliance, are analyzed. Some dramatic episodes of the competition between two integration projects – EU and Intermarium – are described. The main focus of the article is on the events of 1994-1995, which are represented in the context of multilateral relations at the region of Central and Eastern Europe, as well as of Ukrainian-Russian relations. The place of Baltic-Black Sea alliance concept in the hierarchy of objectives of KPN is determined, the impact of this place upon the implementation of Intermarium project is highlighted. 

Article Details

Section
Статті

References

Iвченко О. Г. Україна в системi мiжнародних вiдносин: iсторична ретроспектива та сучасний стан / Українська академiя наук нацiонального прогресу. - К.: “РIЦ УАННП”, 1997. – 687 с.

Горун Д. О. Українсько-польські відносини (1991-1997 рр.) : дис. на здобуття наукового ступіню канд. іст. наук: 07.00.02 / Одеський державний університет ім. Т.І.Мечникова. – О., 1999. – 182 л.

Kowal P. Za wolność naszą i waszą. Ukraina, Litwa i Białoruś w myśli polskich środowisk opozycyjnych w latach 1976–1980 / Paweł Kowal // Narody i historia / Pod redakcją Arkadego Rzegockiego. – Kraków : Ośrodek myśli politycznej; Księgarnia Akademicka, 2000. – S. 239–294.

Surmacz, B. Współczesne stosunki polsko-ukraińskie: Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 267 s.

Dudek, A. Pierwsze lata III Rzeczypospolitej. 1989-2001. Zarys historii politycznej Polski / A. Dudek. Krakow: Arcana, 2002. – 522 s.

Афанасьєв І. Ю. Польсько-українські відносини 1991-2000 рр.: політична та економічна взаємодія : дис. на здобуття наукового ступеня канд іст. наук : 07.00.02. – Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К., 2004. – 202 л.

Chodakiewicz, M. Intermarium: The Land between the Black and Baltic Seas. – New York : Transaction Publishers, 2012. – 568 p.

Геник М. Інтеграційні процеси Балто-Чорноморського регіону і політичних концепціях польської антитоталітарної опозиції / М. Геник // Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року) / укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів : ЦПД, 2008. – С. 268-274.

Surmacz, B. Współczesne stosunki polsko-ukraińskie: Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 267 s.

Moczulski, L. Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni. – Warszawa : Bellona, 1999. – 721 s.

Rada Polityczna KPN. Rezolucja o prawie Ukrainy do niezawisłego bytu, Jelenia Góra, 15 maja 1980 // Droga. – 1980. – Nr 10, październik. – S. 3.

Геник М. Інтеграційні процеси Балто-Чорноморського регіону і політичних концепціях польської антитоталітарної опозиції / М. Геник // Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року) / укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів : ЦПД, 2008. – С. 268-274.

Dudek, A. Pierwsze lata III Rzeczypospolitej. 1989-2001. Zarys historii politycznej Polski / A. Dudek. Krakow: Arcana, 2002. – 522 s.

Moczulski, L. Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni. – Warszawa : Bellona, 1999. – 721 s.

Surmacz, B. Współczesne stosunki polsko-ukraińskie: Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 267 s.

Dudek, A. Pierwsze lata III Rzeczypospolitej. 1989-2001. Zarys historii politycznej Polski / A. Dudek. Krakow: Arcana, 2002. – 522 s.

Burant S. Stosunki polsko-ukrainskie a idea strategicznego partnerstwa / Publicacja przygotowywana do druku. – Warszawa, 1999. – 48 s.

Czworobok zamiast trojkata // Życie Warszawy. – 1992. – 20 maja. – S. 4.

Burant S. Stosunki polsko-ukrainskie a idea strategicznego partnerstwa / Publicacja przygotowywana do druku. – Warszawa, 1999. – 48 s.

Ibid.

Surmacz, B. Współczesne stosunki polsko-ukraińskie: Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 267 s.

Burant S. Stosunki polsko-ukrainskie a idea strategicznego partnerstwa / Publicacja przygotowywana do druku. – Warszawa, 1999. – 48 s.

Осадчук Б. Україна, Польща, світ. – К. : Смолоскип, 2001. – 356 с.

Braterstwo polsko-ukraińskie, ale nie kosztem Polaków na Ukrainie // Dziennik Kijowski. – 1998. – Nr. 15 (94) (Sierpień). – S. 3.

Геник М. Інтеграційні процеси Балто-Чорноморського регіону і політичних концепціях польської антитоталітарної опозиції / М. Геник // Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року) / укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів : ЦПД, 2008. – С. 268-274.

Iвченко О. Г. Україна в системi мiжнародних вiдносин: iсторична ретроспектива та сучасний стан / Українська академiя наук нацiонального прогресу. - К.: “РIЦ УАННП”, 1997. – 687 с.

Горун Д. О. Українсько-польські відносини (1991-1997 рр.) : дис. на здобуття наукового ступіню канд. іст. наук: 07.00.02 / Одеський державний університет ім. Т.І.Мечникова. – О., 1999. – 182 л.

Oświadczenie o utworzeniu Ligii Partii Krajów Międzymorza // Międzymorze. – 1994. – Nr 0. — S. 3-9.

Kamiński J. C. Międzymorze. Europa środkowa w koncepcjach KPN-u // Myśl Polska. – 1993. – 1–15 XII. – S. 6.

Геник М. Інтеграційні процеси Балто-Чорноморського регіону і політичних концепціях польської антитоталітарної опозиції / М. Геник // Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року) / укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів : ЦПД, 2008. – С. 268-274.

Dudek, A. Pierwsze lata III Rzeczypospolitej. 1989-2001. Zarys historii politycznej Polski / A. Dudek. Krakow: Arcana, 2002. – 522 s.

Архів МЗС України. – Поточні документи ІІІ Територіального управління МЗС України. – Дискусія стосовно закордонної політики Польщі (інформація). – Вих. № 96/1704 від 27 вересня 1996 р.

Геник М. Інтеграційні процеси Балто-Чорноморського регіону і політичних концепціях польської антитоталітарної опозиції / М. Геник // Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року) / укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів : ЦПД, 2008. – С. 268-274.

Braterstwo polsko-ukraińskie, ale nie kosztem Polaków na Ukrainie // Dziennik Kijowski. – 1998. – Nr. 15 (94) (Sierpień). – S. 3.