Myhajlo Maksymovych and Galicia

Main Article Content

I.I. Raikivskyi

Abstract

The article highlights the role of M. Maksymovych, who was born in Cherkasy region, in the development of the Ukrainian national movement in Galicia in the XIX century. A great attention is paid to his cooperation with I. Vahylevch, Y. Holovatsky, D. Zubrytsky and other famous people from Galicia. Their cooperation had informational and scientific character: they exchanged books, information about science and literature. M. Maksymovych encouraged the youth of Galicia to take up local lore activities and to write in a living local language. In the article the Ukrainian scientist’s opinion on Galicia that was occupied by Austria is discussed. In his works Maksymovych tried to prove that the Ukrainian language («the rus’ka language», «the malorus’ka language») that was spoken on the Russian part of Ukraine and the language spoken on the Austrian part of Ukraine (Galicia) had both differences and similarities. He also described the homogeneity of the Ukrainian folk heritage and the common historical past of the territory between the Russian and Austrian Empires. M. Maksymovych was the first to try to work out the unified Ukrainian orthography («maksymovychivka») that was actively used by the people of Galicia in the XIX century but wasn’t used in Russia. The development of the Ukrainian national idea in Galicia was much influenced by Maksymovych’s scientific activities.

Article Details

Section
Статті

References

Avstryiyska derzhava // Novynы. – 1849. – Ch. 12. – 9 (21) lyutoho. – S. 49.

Voznyak M. Epizody kul'turnykh znosyn halyts'koyi i rosiys'koyi Ukrayiny v 1-shiy polov. KhIKh v. / Mykhaylo Voznyak // Fil'o¬l'ohichnyy zbirnyk pamyaty K. Mykhal'chuka. Vydannye Ukrayins'koho Naukovoho Tovarystva v Kyyivi. – K., 1915. – S. 56–100.

Halyts'ki prypovidky i zahadky / zibrani Hryhoriyem Il'kevychem: Repryntne vidtvorennya z vyd. 1841 r. / red. N. Bichuya ; avt. pislyamovy R. Kyrchiv. – L'viv, 2003. – 144 s.

Danilov# V. V. Pis'ma Ivana Vagilevicha k# M. A. Maksimovichu / V. V. Danilov# // Russkіj filologicheskіj vѣstnik#. – Varshava, 1912. – № 4. – S. 407–416.

Istoricheskіj ocherk# osnovanіja Galicko-ruskoi maticѣ i spravozdan'e pervogo soboru uchenyh ruskih# i ljubitelej narodnogo prosvѣshhenіja / sostavleno Ja. Golovackim#. – L'vov#, 1850. – SHH + 114 + HHІ s.

Korespondencija Jakova Golovac'kogo v lїtah 1850–62 / vidav K. Studins'kij // Zbіrnik fіl'ol'ogіchnoї sekciї NTSh. – L'vіv, 1905. – T. VIII. – 590 s.

Ks. Kl. Gadka uchenogo o rus'kôj slovesnosti // Vechernicѣ. – 1862. – Ch. 20. – 14 chervnja. – S. 162–165; Ch. 21. – 21 chervnja. – S. 182–184.

Lesyuk M. Istoriya pravopysnoho pytannya v Halychyni (do 50-ykh rokiv KhIKh st.) / Mykola Lesyuk // Visnyk Prykarpat•s'koho universytetu. Filolohiya. – Ivano-Frankivs'k, 2001. – Vyp. VI. – S. 16–27.

L'vivs'ka natsional'na naukova biblioteka Ukrayiny (dali – LNNBU) im. V. Stefanyka. Viddil rukopysiv, f. 19 (Vahylevych I.), od. zb. 53 (Vahylevych I. Lysty do M.Maksymovycha. L'viv, 1837, 1838, 1842. Avtohraf), 5 ark.

LNNBU im. V.Stefanyka, f. 36, od. zb. 737 (“Malorossiyskiya pѣsny yzdannыya M.Maksymovychemъ”. Moskva, 1827. Rukopysna kopiya Ya.Holovats'koho), 23 ark.

Maksymovych M. Vybrani tvory / Mykhaylo Maksymovych / uporyad. i vst. st. V. Korotkoho. – K., 2004. – 360 s.

Maksymovych M. Lysty / Mykhaylo Maksymovych / uporyad. i vst. st. V. Korotkoho. – K., 2004. – 312 s.

Maksymovychъ M. O pravopysaniy Malorossiyskaho yazыka. Pys'mo kъ Osnov'yanenku / M. Maksymovychъ // Kievlyanynъ na 1841 hodъ. – K., 1841. – Kn. 2. – S. 153–180.

Maksimovich# M. O stihotvorenіjah# Chervonoruskih# / M. Maksimovich# // Kіevljanin# na 1841 god#. – K., 1841. – Kn. 2. – S. 119–152.

Maksimovich# M. Ot# izdatelja / M. Maksimovich# // Kіevljanin# na 1840 god#. – K., 1840. – Kn. І. – S. І–ІІ.

Malorossіjskіja pѣsni, izdannyja M.Maksimovichem#. – M., 1827. – HHHVI + 234 c.

Markov P. M. O. Maksymovych – vydatnyy istoryk KhIKh st. / Polikarp Markov. – K., 1973. – 236 s.

Markov P. Obshhestvenno-politicheskie i istoricheskie vzgljady M. A. Maksimovicha / Polikarp Markov. – K., 1986. – 248 c.

Masnenko V. Halychyna u viziyi naddnipryans'kykh ukrayinofiliv 1840–1860-kh rokiv: impera¬tyvy Mykhayla Maksymovycha / Vitaliy Masnenko // Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań / rraca zbiorowa pod red. A. Kawalec, W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył J. Maternicki : w 3 t. – Rzeszόw, 2011. – T. 2. – S. 89–101.

Miller O. Zasvoyuyuchy lohiku natsionalizmu: Stavlennya vladnykh kil imperiyi ta hromads'koyi dumky yiyi stolyts' do ukrayins'koho natsional'noho rukhu v pershi roky tsaryuvannya Oleksandra II / Oleksiy Miller // Ukrayina moderna. – L'viv, 1999. – Chys. 2–3 za 1997–1998 rr. – S. 76–102.

Naumenko V. Lysty Ya.Holovats'koho do M. Maksymovycha ta Pl. Lukashevycha / Volodymyr Naumenko // Ukrayins'kyy nauko¬vyy zbirnyk. Vydannya Ukrayins'koho Naukovoho Tovarystva u Kyyivi. – M., 1915. – S. 34–44.

O obrazovan'ju ruskoi besѣdy // Zorja Galicka. – 1855. – Ch. 6. – 9 ljutogo. – S. 91–94; Ch. 7. – 16 ljutogo. – S. 98–101.

Otec# Ignatіj, ruskіj prihodnik# iz# Solomjanki. Povѣst', nim# samym# napisanna // Zorja Galickaja. – 1853. – Ch. 1. – 18 ljutogo (2 marta). – C. 5–10. Ch. 5. – 18 (30) marta. – S. 51–57.

Pis'ma Gogolja k# Maksimovichu, po podlinnikam# ispravlennyja i dopolnennyja S. I. Ponomarevym#. – S. Pb., 1877. – 23 s.

Pis'menniki Zahіdnoї Ukraїni 30–50-h rokіv HІH st. / uporjad., pіdgot. tekstіv І. І. Pіl'guka ta M. G. Chornopis'kogo. – K., 1965. – 652 s.

Pis'mo o galicko-ruskoj slovesnosti prof. M. Maksimovicha / soch. Ja. F. Golovackogo // Vecher¬nicѣ. – 1863. – Ch. 17. – S. 137–139.

Pis'mo o galicko-ruskoj slovesnosti Professora M. Maksimovicha, pisanoe v# 1840 g. iz# Kіeva / publ. Ja. Golovackіj // Galichanin#. Literaturnyj sbornik#, izdavaemyj Ja. Ө. Golovackim# i B. A. Dѣdickim#. – L'vov#, 1863. – Kn. І. – Vyp. ІІ. – S. 107–113.

Pѣsn' o polku Igorevѣ. (Iz# lekcіj o Russkoj slovesnosti, chitannyh# 1835 g. v# Universitetѣ Sv. Vladimіra Ordin. Profes. M. Maksimovichem#). – S. Pb., 1837. – 22 s.

Raykivs'kyy I. Ideya sobornosti Ukrayiny v pratsyakh naddnipryans'kykh naukovtsiv kintsya XVIII – pershoyi polovyny KhIKh st. / Ihor Raykivs'kyy // Visnyk Prykarpat•s'koho universytetu. Istoriya. – Ivano-Frankivs'k, 2006. – Vyp. Kh–KhI. – S. 3–17.

Raykivs'kyy I. Ideya ukrayins'koyi natsional'noyi yednosti v hromads'komu zhytti Halychyny KhIKh stolittya : monohrafiya / Ihor Raykivs'kyy. – Ivano-Frankivs'k, 2012. – 932 + 16 s.

“Rusalka Dnistrova”. Dokumenty i materialy / uporyad. F. I. Stebliy ta in., vidp. red. F. I. Stebliy. – K., 1989. – 544 s.

Rusanivs'kyy V. Istoriya ukrayins'koyi literaturnoyi movy / Vitaliy Rusanivs'kyy. – K., 2001. – 392 s.

Sbornykъ ukraynskykhъ pѣsenъ, yzdavaemыy M. Maksymovychemъ. – Ch. I. – K., 1849. – 116 s.

Sobranіe sochinenіj M. A. Maksimovicha / M. A. Maksimovich#. – K., 1876. – T. І : Otdѣl# istoricheskіj. – 847 s.

Sobranіe sochinenіj M.A.Maksimovicha / M. A. Maksimovich#. – K., 1880. – T. ІІІ : Jazykoznanіe. Istorіja slovesnosti. – 745 s.

Sobranie sochyneniy M. A. Maksymovycha / M. A. Maksymovychъ. – K., 1876. – T. I : Otdѣlъ ystorycheskiy. – 847 s.

Sobranie sochyneniy M.A.Maksymovycha / M. A. Maksymovychъ. – K., 1880. – T. III : Yazыkoznanie. Ystoriya slovesnosty. – 745 s.

Sokil B. Doslidzhennya osoblyvostey ukrayins'koyi literaturnoyi movy i linhvistychni dyskusiyi navkolo neyi u KhIKh – poch. KhKh st. / Bohdan Sokil. – Ternopil', 1998. – 128 s.

Studyns'kyy K. Halychany v hostyni u Mykh. Maksymovycha 1872 r. / Kyrylo Studyns'kyy // Zapysky NTSh. Pratsi filolohichnoyi sektsiyi. – L'viv, 1935. – T. CLIII. – S. 209–233.

Studyns'kyy K. Z korespondentsyyi D. Zubryts'koho (rr. 1840–1853) / Kyrylo Studyns'kyy // Zapysky NTSh. – L'viv, 1901. – T. XLIII, kn. 5. – S. 1–66.

Ukrainec# 1864 goda, izdannyj M. Maksimovichem#. – K., 1864. – 40 s.

Ukrainskіja narodnyja pѣsni, izdannyja M. Maksimovichem#. – Ch. І. – M., 1834. – 180 s.

Ukrayins'ki pisni, vydani M. Maksymovychem. Fotokopiya z vydannya 1827 r. / pidhot. vyd. i rozvidka P. M. Popova. – K., 1962. – 344 s.

Tsentral'nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. L'viv (dali – TsDIAL Ukrayiny), f. 362 (Studyns'kyy K. – akademik), op. 1, spr. 95 (Pratsya “Pershi zv"yazky Ukrayiny z Halychynoyu”), 72 ark.

TsDIAL Ukrayiny, f. 362, op. 1, spr. 99 (Pratsya “Prychynky do istoriyi zhyttya Halyts'koyi Rusy v litakh 1833–47” (pro zv"yazky Holovats'koho Ya. z pys'mennykamy Ukrayiny)), 32 ark.

Shashkevych M., Vahylevych I., Holovats'kyy Ya. Tvory / upo¬ryad., vstup. st. ta prymit. M. Shalaty. – K., 1982. – 368 s.

Z powodu broszury “Słowa”. “W adin czas nauczit’sa małorusinu po wielikarusski” // Siołо. – 1866. – Z. 3. – S. 121–134.