Place of Katerynoslav province in the territorial policy of Tsentralna Rada

Main Article Content

Viktor Tleush

Abstract

Introduction. After the overthrow of the tsarist in 1917 the question of reviewing the former administrative-territorial division of Ukrainian lands began to rise. Particular importance had the policy of Tsentralna Rada as a representative of the first national authority, which defined the place of the Katerynoslav province in administrative and territorial system of Ukrainian lands.

Purpose. The purpose of the article is to determine the features of the territorial policy of Tsentralna Rada towards the Katerynoslav province.

Results. With the onset of revolutionary events, the creation of Tsentralna Rada in Ukraine the imperial administrative-territorial system preserved. However, the issue of autonomy arose sharply, requiring a delineation of the territorial boundaries of Ukrainian autonomy. For the first time, the issue was discussed at the All-Ukrainian National Congress, which took place on April 6-8, 1917 in Kyiv, which clearly outlined the national, ethnic principle of the creation of administrative and territorial units. The territory of Ukraine had to include all the provinces, including Katerynoslav province, in which Ukrainians constituted the overwhelming majority of the population. However, the efforts of Tsentralna Rada to receive support from the Russian Provisional Government in the issue of autonomy and the inclusion southern provinces in its composition were collapsed. This led to a series of protests in Katerynoslav province with the requirement to include its territory in Ukrainian autonomy. The Tsentralna Rada extended its power to Katerynoslav province only after the October Revolution 1917. M. Hrushevsky were put forward the ideas for the new administrative-territorial reform, and on March 6, 1918 «Law on the division of Ukraine into the grounds» was adopted.

Conclusion. The leaders of the Ukrainian People’s Republic devoted a lot of attention to the issue of state building and the advocacy of the territorial unity of Ukrainian lands. Significantly, the first national government stated that Katerynoslav province was a Ukrainian province and formed an integral part of the lands of the Ukrainian state. However, due to the complexity of the military-political situation of 1917-1918, all the initiatives of Tsentralna Rada on the inclusion of the southern Ukrainian province into the Ukrainian lands were collapsed.

Article Details

Section
Статті

References

Boyko, O.D. (2008) Problema vyznachennia kordoniv Ukrainy v period Tsentralnoi Rady (1917-1918 rr.). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), 1, 31-46. (In Ukr)

Verstiuk V. (2008) Vseukrainskyi natsionalnyi konhres v konteksti periodu stanovlennia Tsentralnoi Rady. Problemy vyvchennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rokiv (The Problems of Studying of Ukrainian Revolution 1917-1921), 3, 4-22. (In Ukr)

Verstiuk V. (2007) Ukrainska Tsentralna Rada: period stanovlennia. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), 2, 23-46. (In Ukr)

Korolov H.O. (2010) Ideia federalizmu yak paradyhma istorychnoi perspektyvy doby Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rr. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), 5, 103-117 (In Ukr)

Korolov H.O. (2012) Ideia avtonomizmu v uiavlenniakh diiachiv ta suchasnykiv doby Tsentralnoi Rady. Problemy vyvchennia istorii ukrainskoi revoliutsii 1917 – 1921 rokiv (The Problems of Studying of Ukrainian Revolution 1917-1921), 7, 126-147 (In Ukr)

Kondratiuk S.V. (2011) Derzhavotvorcha diialnist Ukrainskoi Tsentralnoi Rady. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu (Scientific Bulletin of Chernivtsi University), 578, Pravoznavstvo, 22-28 (In Ukr)

Melnyk O. (2009) Stanovlennia natsionalnykh orhaniv vlady za doby Tsentralnoi Rady. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy: Zbirnyk naukovykh prats (Scientific Bulletin of the I.F. Kuras Institute of Political and Ethnonational Studies of National Academy of Sciences of Ukraine: Collection of Scientific Articles), 43, 66-82. Kyiv (In Ukr)

Turchenko H.F. (2008) Pivdennoukrainskyi rehion u konteksti formuvannia modernoi ukrainskoi natsii (XIX – persha chvert XX st.). Zaporizhzhia (In Ukr)

(1996) Ukrainska Tsentralna Rada: Dok. i mat. T. 1: 4 bereznia – 9 hrudnia 1917 r. Kyiv (In Ukr)

(1904) Pervaya vseobshchaya perepis naseleniya Rossiiskoi imperii 1897 goda. T. XIII. Ekaterinoslavskaya guberniya. SPb (In Rus)

Demuz I. (2017) Petro Stebnytskyi – odyn z aktyvnykh uchasnykiv Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rr. Sotsium. Dokument. Komunikatsiia: zbirnyk naukovykh statei (Socium. Document. Communication: a Collection of Scientific Articles), 3, 102-108. Pereiaslav-Khmelnytskyi (In Ukr)

Demuz I. (2017) Vnesok Ukrainskoi Natsionalnoi Rady v Petrohradi u spravu dopomohy bizhentsiam i vyselentsiam pid chas Pershoi Svitovoi viiny. SKHID (EAST), 3 (149), 35-42 (In Ukr)

(2003) Ukrainskyi natsionalno-vyzvolnyi rukh. Berezen-lystopad 1917 roku: Dok. i mat. Kyiv (In Ukr)

Vintskovskyi T.S. (2012) Katerynoslavskyi Ukrainskyi Natsionalnyi Hubernskyi zizd (traven 1917 roku): pidhotovka, khid i mistse v revoliutsii. Chornomorskyi litopys (Chronicle of the Black Sea), 6, 54-57 (In Ukr)

(1983) Ukrainska suspilno-politychna dumka v 20 stolitti. Dokumenty i materialy. T. 1. (In Ukr)

Vynnychenko V. (1920) Vidrodzhennia natsii. Kyiv; Viden (In Ukr)

Hvozdyk V.S. (2004) Borotba za vladu na pivdni Ukrainy (zhovten 2017 – liutyi 1918 r.). Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho derzhavnoho universytetu (Scientific works of the historical faculty of Zaporizhzhya State University), XVII, 201-214 (In Ukr)

(2012) Administratyvno-terytorialnyi podil Poltavshchyny (1648-2012): dovidnyk z istorii administratyvno-terytorialnoho podilu. Poltava (In Ukr)

(1997) Ukrainska Tsentralna Rada: Dok. i mat. T. 2: 10 hrudnia 1917 r. – 29 kvitnia 2018 r. Kyiv (In Ukr)

(2001) Administratyvno-terytorialnyi ustrii. Istoriia ta suchasnist Kyiv (In Ukr)

Lohvynenko I.A. (2017) Konstytutsiia UNR 1918 roku: otsinky v istoriohrafii. Pravo i bezpeka (Law and Security), 1(64), 35-39 (In Ukr)