Critic of «ethnological conception» of Leo Gumiliov in modern Russian historiography

Main Article Content

K.V. Ivangorodsky

Abstract

In the article is analyzed the historiography process connecting with the modern Russian humanitarian science criticism of the so-called «ethnological conception» by soviet ethnologist L. Gumiliov. It’s proven that the scientist’s looks are in majority amateurish, and his «conception» must be classified as pseudo-scientific. Negative influence of «Gumiliov conception» on modern historiography discourse in Russia and russian society is examined also.

Taking into account the orientation of modern Russian historiography criticism to the so-called «ethnological conception» by Gumiliov , we can make the conclusion about it’s in the whole sad state. Yet in the time of L. Gumiliov life his colleagues repeatedly specified the conception of ethnogenesis as pseudo-scientific. At the modern stage the critic of his «conception» remains the subject of attention for small part Russian humanitarian representatives. That’s why the critic of Gumiliov looks as the politically (or ideological) engaged employment in modern Russia. Problematic is in politicizing of L. Gumiliov «conception» by concrete Kremlin authority representatives and some modern Russian ideologists. They use the personality and work of L. Gumiliov for own enough aggressive ideological doctrines and slogans.

Article Details

Section
Статті

References

Osnovnymy pratsyamy L. Gumiliova, de vykladena yoho «etnolohichna kontseptsiya» ye: Gumiliov L.N. Etnohenez y byosfera Zemly / L.N. Gumiliov. – L. : Yzd-vo LHU, 1989. – 496 s.; Gumiliov L.N. Heohrafyya etnosa v ystorycheskyy peryod / L.N. Gumiliov. – L. : Nauka, 1990. – 280 s.; Gumiliov L.N. Drevnyaya Rus y Velykaya Step / L.N. Gumiliov. – M. : Mysl, 1989. – 764 s. Dyv. takozh: Ivanhorodskiy K.V. Bioloho-heohrafichna kontseptsiya etnosu L. Gumiliova / K.V. Ivanhorodskiy // Hurzhiyivski istorychni chytannya: Zb. nauk. pr. / Red. kol. : V. Smoliy ta in. – Vyp. 4. – Cherkasy : ChNU, 2011. – S. 82–85.

Tyshkov V. «Evrazyya» kak metafora y o myssyy rossyyskoy natsyy / V. Tyshkov // VI Konhress etnohrafov y antropolohov Rossyy (Sankt-Peterburh, 28 yyunya – 2 yyulya 2005 h.) : tez. dokl. – SPb., 2005. – S. 22–28.

Petrov A. Perevёrnutaya ystoryya. Lzhenauchnye modely proshloho / A. Petrov // Novaya y noveyshaya ystoryya. – 2003. – № 3. – S. 36–59.

Korenyako V. K krytyke kontseptsyy L.N. Humyleva / V. Korenyako // Etnohrafycheskoe obozrenye. – 2006. – № 6. – S. 22–35.

Rybakov B.A. O preodolenyy samoobmana (Po povodu knyhy L.N. Gumiliova «Poysky vymyshlennoho tsarstva», M., 1970) / B.A. Rybakov // Voprosy ystoryy. – 1971. – № 3. – S. 153–159.

Shnyrelman V. Lev Nykolaevych Humylev: osnovatel etnolohyy? / V. Shnyrelman, S. Panaryn // Vestnyk Evrazyy. – 2000. – № 3. – S. 5–37.

Korenyako V. Etnonatsyonalyzm, kvazyystoryohrafyya y akademycheskaya nauka / V. Korenyako // Realnost etnycheskykh myfov / Pod red. M. Olkott y A. Malashenko. – M. : Hendalf, 2000. – S. 34–52.

Lure Ya. Drevnyaya Rus v sochynenyyakh Lva Gumiliova / Ya. Lure // Zvezda. – 1994. – № 10. – S. 167–177.

Semenov Yu. Ydeolohycheskaya moda v nauke y skeptytsyzm / Yu. Semenov // Skepsys. – 2003. – № 2 (Elektronnyy resurs). – Rezhym dostupa: http://scepsis.net/library/id_313.html.

Shnyrelman V. Nauka y etyka, yly Mohut ly uchenye yzbezhat ksenofobyy? / V. Shnyrelman // Antropolohyya akademycheskoy zhyzny: adaptatsyonnye protsessy y adaptyvnye stratehyy / Otv. red. H. Komarova. – M. : YEA RAN, 2008. – S. 68–81.

Kleyn L. Horkye mysly «pryveredlyvoho retsenzenta» ob uchenyy L.N. Gumiliova / L. Kleyn // Neva. – 1992. – № 4 (Elektronnyy resurs). – Rezhym dostupa: http://scepsis.net/library/id_86.html.

Yanov A. Uchenye Lva Gumiliova / A. Yanov // Svobodnaya mysl. – 1992. – № 17. – S. 104–116.

Yvanov S. Lev Humylev kak fenomen passyonarnosty / S. Yvanov // Neprykosnovennyy zapas. – 1998. – № 1 (Elektronnyy resurs). – Rezhym dostupa: http://magazines.russ.ru/nz/1998/1/nzgumil.html.

Gumiliov L.N. Poysky vymyshlennoho tsarstva (Lehenda o «Hosudarstve presvytera Yoanna») / L.N. Gumiliov. – M. : Nauka, 1970. – 430 s.

Kuzmyn A. Propeller passyonarnosty, yly Teoryya pryvatyzatsyy ystoryy / A. Kuzmyn // Molodaya hvardyya. – 1991. – № 9. – S. 256–276.

Russia Mediaevalis. – Vol. 1. – Munchen : Wilhelm Fink Verlag, 1973.

Gumiliov L. «Menya nazyvayut evrazyytsem» /L. Gumiliov // Nash sovremennyk. – 1991. – № 1. – S. 132–141.

Khazanov A.M. Nomads and the outside world / A.M. Khazanov. – Madison : University of Wisconsin Press, 1994. – 382 p.; Tsyt za: Semenov Yu. Ydeolohycheskaya moda v nauke y skeptytsyzm / Yu. Semenov // Skepsys. – 2003. – № 2 (Elektronnyy resurs). – Rezhym dostupa: http://scepsis.net/library/id_313.html.

Gumiliov L. Chtoby svecha ne pohasla: Dyaloh / L. Gumiliov, A. Panchenko. – L. : Sov. Pysatel, 1990. – 128 s.

Hladkyy Yu.N. Lev Humylev: trudnaya sudba uchenyya (k 100-letyyu so dnya rozhdenyya avtora) / Yu.N. Hladkyy, V.S. Yahya // Obshchestvo. Sreda. Razvytye (Terra Humana). – 2013. – № 2. – S. 174–178.

Gumiliov L. «Skazhu vam po sekretu, chto esly Rossyya budet spasena, to tolko kak evrazyyskaya derzhava» [1992] / L. Gumiliov // Osnovy evrazyystva: Antolohyya / Sost. A. Duhyn. – M. : Arktoheya-Tsentr, 2002. – S. 479–482.

Laryuel M. Kohda prysvayvaet•sya yntellektualnaya sobstvennost, yly O protyvopolozhnosty L.N. Humyleva y P.N. Savytskoho / M. Laryuel // Vestnyk Evrazyy. – 2001. – № 4. – S. 5–19.

Laryuel M. Pereosmyslenye ymperyy v post•sovet•skom prostranstve: novaya evrazyyskaya ydeolohyya / M. Laryuel // Vestnyk Evrazyy. – 2000. – № 1. – S. 5–18.

Umland A. «Evrazyyskye» proekty Putyna y Duhyna – skhodstva y razlychyya / A. Umland // Geopolitika (Lytva). – 2012. – 23.06 (Elektronnyy resurs). – Rezhym dostupa: http://www.e-ices.org/russian/print/textid:15423.

Gumiliov L.N. Ot Rusy do Rossyy: Ocherky etnycheskoy ystoryy / L.N. Gumiliov. – SPb. : YD «Krystall», 2002. – 352 s.