Central Dnipro Area (Serednia Naddnipryanshchina) during times of Petro Doroshenko (1665-1676) as represented in Ukrainian and Foreign Research Works

А. Ю. Чабан

Abstract


The author of this article analyses works of Ukrainian and foreign researchers on life and activities of renowned getman of Ukraine Petro Doroshenko, as well as an active support of his undertakings by the local population of Central Dnipro Area (Serednia Naddnipryanshchina)

Keywords


Ukrainian kozak state; Ruina; Andrusov Truth; geopolitical conditions of Ukraine; Central Dnipro Area (Serednia Naddnipryanshchina)

References


Величко С. В. Літопис / С. В. Величко. - Т. 2. - К., 1991. - 642 с.

Літопис Самовидця. - К., 1971.

Літопис гадяцького полковника Григорія Граб'янки. - К., 1992.

Історія Русів. - К., 1991.

Антонович В. Коротка історія козаччини / В. Антонович. - К., 1991.

Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1990.

Полонська-Василенко Н. Історія України / Н. Полонська-Василенко. - К., 1992.

Антонович В. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах / В. Антонович,

B. Бец. - Тернопіль, 2001. - 162 с.

Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани ЗапорозькоїСічі / О. М. Апанович. - К., 1993. - 288 с.

Котляр М. Ф. Історія в життєписах / М. Ф. Котляр, В. А. Смолій. - К., 1994. - 328 с.

Крип'якевич І. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / І. Крип'якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів. - Львів, 1992. - 712 с.

Лях С. Р. Дорошенко П. Д. / С. Р. Лях // Українське козацтво: Мала енциклопедія. - К., 2002. - 568 с.

Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів докінця ХУШ ст. / Н. М. Яковенко. - К., 1997. - 312 с.

Бантыш-Каменский Д. Н. "История Малой России» / Д. Н. Бантыш-Каменский. - М., 1830. - Т. 3.

Эварницкий Д. И. История запорожских казаков / Д. И. Эварницкий. - СПб., 1892-1897.

Ефименко А. Очерки истории Правобережной Украины / А. Ефименко. - К., 1895.

Грушевский М. Очерк истории украинского народа / М. Грушевский. - СПб, 1906.

Родословная роспись, составленная Г. Я. Дорошенком, дополненная В. Л. Модзолевским. - К., 1908.

Грушевский М. С. Украинский народ в его прошлом и настоящем / М. С. Грушевский. - СПб, 1914.

Гермайзе О. "Руїна і Дорошенко" (сторінки з історії політикиХУІІ ст.) / О. Гермайзе // М. Костомаров. Чернігівка. ; Ред. і вступ О. Гермайзе. - К., 1928.

Українське козацтво: мала енциклопедія. - К.-Запоріжжя, 2002.

Яковлєва Т. Гетьманщина вдругій половині 50-х років ХУІІ ст. / Т. Яковлєва. - К., 1998.

Апанович О. Найтрагічніший гетьман України / О. Апанович. - К., 1991.

Wojcik Z. Traktat Andruszowski 1687 i jego geneza / Z. Wojcik. - Warszawa, 1959.

Галактионов Н. В. Из истории русско-польского сближения в60-х годах XVIII в. (Андрусовское перемирье 1667 г.) / Н. В. Галактионов. - Саратов, 1960; Stosunki polsko-rosyjskie 1667-1672. - Warszawa, 1968.

Голобуцький В. Запорожское козачество / В. Голобуцький. - К., 1989. - С. 312.

Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя таполітичної діяльності / Д. Дорошенко. - Нью-Йорк, 1985.

Ефименко А. История украинского народа / А. Ефименко. - К., 1990. - С. 255-260.

Костомаров Н. И. Руина / Н. И. Костомаров // Исторические монографии и исследования. - Кн. 6, Т. XV. -

C. 80, 96, 271.

Липинський В. Твори. Архів. Студії / В. Липинський. - Т. 2, 1980. - С. 243. - Т. 3, 1991. - С. 151-152, 169.

Мицик Ю. З документації гетьмана Петра Дорошенка / Ю. Мицик // На пошану 80-річчя Т. Мацьківа: Науковий збірник. - К., 1999. - С. 70.

Савич О. А. Андрусівське перемир'я 1667 року. «Наукові записки Інституту історії і археології АН УРСР» / О. А. Савич. - К., 1946, кн. 2.

Санин Г. А. Правобережная Украина и русско-польские переговоры 1667 г. в Москве. «История СССР» / Г. А. Санин. - 1970. - № 1.

Смолій В. Петро Дорошенко / В. Смолій // Історія України в особах. Козаччина. - К, 2000. - С. 118-130.

Смолій В. Українська національна революціясередини 17 ст. (1648-1676 рр.) / В. Смолій, В. Степанков. - К., 1999.

Собрание Государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. - Ч. 4. - М., 1828.

Степанков В. Постать Петра Дорошенка у висвітленні істориків / В. Степанков. - К., 1999.

Степанков В. Програма державного будівництва гетьмана України Петра Дорошенка / В. Степанков // Українська козацька держава: витоки і шляхи історичного розвитку. (Матеріали історичних читань). - К., 1991. - С. 27-34.

Степанков В. Петро Дорошенко / В. Степанков // Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. - К., 1994. - С. 285-314.

Чабан А. Ю. Історія Середньої Наддніпрянщини / А. Ю. Чабан. - Черкаси, 2011. - С. 495-525.

Чухліб Т. Гетьман Петро Дорошенко / Т. Чухліб. - К., 2007.

Чухліб Т. Козаки й монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648-1721 рр. / Т. Чухліб. - К., 2009.

Чухліб Т. Гетьмани й монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. / Т. Чухліб. - К.-Нью-Йорк, 2003. - С. 102, 115-122, 133-200.

Целевич О. Причини до зносин Петра Дорошенка з Польщею в1670-72 рр. / О. Целевич // ЗНТШ. - Львів, 1898. - Т. 25. - С. 1-26.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків / Д. Яворницький. - Т. 2. - К., 1990. -С. 279-409.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 22   29 Том 328
2015 9   22 29
2016 1   02 3-4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3-4

User

Journal Content

Browse

Language