The status of homeless children in the postwar period URSR: the historiography of the problem

І. С. Спека

Abstract


The paper attempts to analyze an array of scientific literature related to the problem of social phenomena such as child homelessness and neglect the postwar era. On the basis of the study, the author highlights the most significant aspects of the state and to combat child homelessness and neglect the postwar era

Keywords


homelessness; neglect; deviation; minors; children's install

References


Чавдаров С. Х. Найдемократичніша в світі школа / С. Х. Чавдаров // Радянська школа. - 1947. - № 5. - С. 29-49.

Лисенко Ф. І. Героїзм радянського вчительства та школярів у Великій Вітчизняній війні (Із спогадів) / Ф. І. Лисенко // Радянська школа. - № 6. - 1947. - С. 40-48.

Зборовская Ф. И. Санитарные последствия войны среди детского населения и мероприятия по их ликвидации / Ф. И. Зборовская // Санитарные последствия войны и меры по их ликвидации: труды Первой конференции 22-24. 04-1946 г. - М., 1947. - С. 129-137.

Рикман О. О. Детские инфекции в годы Великой Отечественной войны / О. О. Рикман // Медико-санитарные последствия войны: Труды Второй конференции. 17-19 декабря 1946 г. : в 2 т. - М., 1948. - Т. 1. - С. 145-165.

Шкляр Б. М. Мероприятия по ликвидации санитарных последствий войны и оккупации в Днепропетровской области / Б. М. Шкляр// Медико-санитарные последствия войны и мероприятия по их ликвидации: Труды Второй конференции 17-19 декабря 1946 г. : в 2 т. - М., 1948. - Т. 1. - С. 51-65.

Філіпов О. М. Розвиток радянської школи УРСР в період першої післявоєнної п'ятирічки. / О. М. Філіпов. - К., 1957. - 150 с.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. : в 3 т. / И. В. Архипов, П. Н. Балковой, В. С. Друз и др. - Т. 1: Советская Украина в период отражения вероломного нападения фашистской Германии на СССР и подготовки условий для коренного перелома в войне (июнь 1941 - ноябрь 1942 гг.). - К., 1975. - 544 с.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. : в 3 т. / А. А. Вовк, С. З. Голиков, М. И. Кравчук и др. - К., 1975. - Т. 2: Советская Украина в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942-1943 гг.). - 512 с.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. : в 3 т. / Н. А. Буцько, Н. М. Власов, П. И. Денисенко и др. - К., 1975. - Т. 3: Советская Украина в завершающий период Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.). - 461 с.

Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. / Ред. колегія В. І. Клоков та ін. - К., 1977. - Т. 7: Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу (1941-1945 рр.). - 536 с.

Історія Ленінської Комуністичної спілки молоді України: 4-е вид. / ред. колегія А. І. Корнієнко та ін. - К., 1979. - 756 с.

Гриценко Т. Т. Коммунистическая партия - организатор помощи семьям военнослужащих, инвалидам и детям-сиротам на освобождённой территории Украины (1943-1945 гг.). : автореферат дис... канд. ист. наук. / Т. Т. Гриценко - К., 1973. - 23 с.

Пилипенко Л. В. Зігріті всенародною любов'ю / Л. В. Пилипенко // Радянська школа. - 1988. - № 6. - С. 85-86.

Синицин А. М. Забота о безнадзорных и беспризорных детях в СССР в годы Великой Отечественной войны / А. М. Синицин // Вопросы истории. - 1969. - № 6. - С. 20-29 та інші.

Сушко О. О. Боротьба трудящих за відновлення матеріальної бази загальноосвітніх шкіл УРСР (1943¬1945 рр.) / О. О. Сушко // Український історичний журнал (далі - УІЖ). - 1981. - № 5. - С. 106-111.

Піщевський А. П. Ідейно-політичне виховання учнівської молоді в роки Великої Вітчизняної війни / А. П. Піщевський, О. Г. Перехрест // Радянська школа. - 1975. - № 2. - С. 7-13.

Чернега П. М. Профсоюзы Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. / П. М. Чернеча. - К., 1987. - 175 с.

Коваль М. В. Общественно-политическая деятельность трудящихся Украинской ССР в период Великой Отечественной войны. / М. В. Коваль. - К., 1977. - 264 с. ; Коваль М. В. Україна у другій світовій війні 1939¬1945 рр. : спроба сучасного концептуального бачення / М. В. Коваль. - К., 1994. - 58 с. ; Коваль М. В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії / М. В. Коваль. - К., 1995. - 194 с. ; Коваль М. В. Друга світова війна і Україна (1939-1945 рр.): Історіософські нотатки / М. В. Коваль. - К., 1999. - 75 с.; Коваль М. В. Друга світова війна та історична пам'ять / М. В. Коваль // УІЖ. - 2000. - № 3. - С. 3-21.

Лисенко О. Є. Людський фактор перемоги / О. Є. Лисенко // Сторінки воєнної історії: Збірник наук. праць. - К., 2001. - Вип. 5. - С. 90-96.; Лисенко О. Є. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен історичної пам'яті / О. Є. Лисенко // УІЖ. - 2004. - № 5. - С. 3-16.

Ленська В. В. Піклування партії про загальне навчання дітей і підлітків у роки війни / В. В. Ленська // УІЖ. - 1987. - № 9. - С. 83-91.

Вронська Т. В. В умовах війни. Життя та побут населення України (1943-1945) / Т. В. Вронська. - К., 1995. - 83 с.

Перехрест О. Г. Українське село в 1941-1945 рр.: економічне та соціальне становище : монографія / О. Г. Перехрест. - Черкаси, 2011. - 668 с.

Бистра М. О. Стан освіти на Луганщині в період фашистської окупації / М. О. Бистра // Історичні і політологічні дослідження: наук. журнал / [під ред. П. В. Доброва]. - 2005. - № 1 (23). - С. 115-124

Шеремета О. В. До питання про становище дітей в Україні в перші повоєнні роки (1946-1950 рр.) / О. В. Шеремета // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - К., 1998. - Вип. 3. - С. 70-78.

Долинянська Т. До питання про становище дітей в умовах голоду 1946-1947 рр. в СРСР / Т. Долинянська // Науковий вісник Чернівецького університету. - Чернівці, 2003. - Вип. 173-174. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. - С. 348-357.

Голиш Г. М. Становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни (1941¬1945 рр.) : монографія / Г. М. Голиш. - Черкаси, 2005. - 323 с. ; Голиш Г. М. Наслідки радянсько-німецької війни для неповнолітніх громадян України / Г. М. Голиш // УІЖ. - 2005. - № 3. - С. 37-49

Голиш Л. Г. Функціонування спеціальних дитячих установ УРСР 1943 - 1950 рр. : автореф. дис.... канд. іст. наук. / Л. Г. Голиш. - Черкаси, 2007. - 25 с.; Голиш Л. Г. Специфіка діяльності установ системи Наркомату (Міністерства внутрішніх справ УРСР) у 1943-1950 рр. / Л. Г. Голиш // Вісник Черкаського університету: Серія історичні науки, 2005. - Вип. 77. - С. 107-115

Касьянова Л. М. Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в Донбасі (1943 - 1953): автореф. дис.... канд. іст. наук. / Л. М. Касьянова. - Донецьк, 2010. - 18 с.

Маловічко І. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності в 1935-1945 роках 20 століття на території України / І. Маловічко // Пріоритетні напрями розвитку правової системи України : мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 25-26 жовтня 2013 р. - Донецьк, 2013. - С. 51-53.

Шевченко А. Є. Боротьба співробітників транспортної міліції України з дитячою безпритульністю та бездоглядністю (1941-1945 рр.) / А. Є. Шевченко // Наука. Релігія. Суспільство. - 2003. - № 1. - С. 165-169.

Лагоша М. М. Діяльність міліції України по ліквідації дитячої безпритульності і бездоглядності в післявоєнні роки (1946-1953 рр.) / М. М. Лагоша // Схід. - 2003. - № 7. - С. 82-85.

Вовк В. Г. Деятельность милиции восточных областей Украины по устранению последствий гитлеровского оккупационного режима, охране общественного порядка и борьбе с преступностью в 1946¬1950 гг. / В. Г. Вовк // ВісникЛуганського інституту внутрішніх справ МВС України. - Луганськ, 1999 - № 3. - С. 32-43.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 22   29 Том 328
2015 9   22 29
2016 1   02 3-4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3-4

User

Journal Content

Browse

Language