Essay of dromology of Cherkasy Region

М. П. Сиволап

Abstract


Proposed paper briefly represents the formation of the path system on the territory of Cherkasy region since the earliest times till nowadays. The author points the ancient names (dromonyms) of different paths and roads of the region

Keywords


Dromology; dromonyms; ways; paths of dinosaurs; first real ways; hostynets; highways; «beaten» roads; water-ways; sledge way; fords

References


Болтрик Ю. В. Шляхи сполучення Скіфії - України / Ю. В. Ботник // Воєнна історія. - 2003. - №1. - С. 45-56.

Ганіна О. Д. Античні посудини з торфовища на р.Супой / О. Д. Ганіна // Археологія. - 1964. - Вип. 16. - С. 195-198.

Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. - К., 1985. - С. 60, 156.

Історія українського козацтва : у 2-х т. - К., 2006. - Т.1. - С.64.

Кісь Я. Татарські шляхи на Україну в Х^-ХУІІ ст. / Я. Кісь // Жовтень. - 1986. - №4. - С. 134-136.

Кобаль Й. Бронзовий скарб із с.Завадка Воловецького району Закарпатської області. До проблеми стародавніх шляхів сполучень через гірські перевали Українських Карпат / Й. Кобаль // Пам'ятки гальштатського періоду в межиріччі Вісли, Дністра і Прип'яті. - К., 1993. - С. 122-129.

Крупка О. В. Гостинець / О. В. Крупка, В. В. Пришляк // Енциклопедія історії України. - Т. 2. - К., 2005. - С. 176-177.

Липс Ю. Происхождение вещей / Ю. Липс. - М., 1954. - 490 с.

Малий словник історії України. - К., 1997.

Описи Київського намісництва 70-80 років XVIII ст. - К., 1989. - С. 209, 231, 233.

Пришляк В. В. До питання про торговельні комунікації і митні системи українських земель першої половини XVIII століття / В. В. Пришляк // Записки НТШ. - Львів, 2000. - Т. 240. - С. 376-395.

Сидоренко О. Річкові шляхи у міжнародній торгівлі давньої Русі / О. Сидоренко // Історико-географічні дослідження в Україні. - К., 1998. - Випуск 4. - С.134.

Степанов М. Поблизу Черкас знайдено старовинний човен / М. Степанов // Прес-Центр. - Черкаси. - 2011. - 24 серпня. - №34.

Чабаненко В. А. Шляхи / В. А. Чабаненко // Українське козацтво: Мала енциклопедія. - К. - Запоріжжя, 2002.

Rulikowski E. Dawne drogi i szlaki na prawym brzegu Dniepru i ich znaczenie historyczne / E. Rulikowski. - Warszawa, 1878, t. 3, z. 3.

Автомобільні шляхи України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : Шр8://ик.-ткіре&а.о^Мікі/Автомобільні_шляхи_України.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 22   29 Том 328
2015 9   22 29
2016 1   02 3-4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3-4

User

Journal Content

Browse

Language