Pototskyi Theater in Tulchin: Formation of rulers’ theater outlook, background and the stages of creative development of the private magnate scene

T. Chubina

Abstract


Introduction. The current state of Ukrainian historical science leads to the need for a comprehensive study of the history of private magnate theaters acting in Ukraine.

In Ukrainian and foreign historiography the question of the origin and transformation of Polish private theaters has not yet been explored. Some aspects of this issue are reflected in the works of А. Veselovskyi, I. Polelyi, N. Petrov, D. Antonovych, S. Bazhenova and others. The intelligence of Polish scientist R. Sobol is dedicated to the investigation of the private Pototskyi Theater in Tulchin.

On S. Bazhenova’s opinion, aspects of the study of the history of Polish theater today are not well known to scholars and ordinary readers, and can serve as a basis for understanding the origins of the Polish theater, ways of its transformation from church action-mystery to street dens, then to the magnate private theaters.

Purpose. The author aims to explore the sources and circumstances that influenced the formation of the theater outlook of Stanislaw Shchensnyi Potocki, in particular, to analyze pretulchin period of magnate Potocki’s knowing the theater, to examine the history of the foundation, formation and development of the private Pototskyi Theater in Tulchin.

Results. Tulchin theatre of Stanislaw Shchensnyi Potocki occupies a significant place among private magnate theaters acting in the second half of XVIII and the beginning of ХІХ century.

History of Polish private magnate theater is poorly known today and can serve as a basis for understanding the origins of Polish theater, ways of its transformation.

Tulchin scene encouraged to life genuinely passionate about the theater people, having at their disposal, since the fathers, a considerable theatrical culture, as well as very rich experience in this area - Stanislaw Pototskyi and his second wife Josephine Amalie Mnishek. Actually, these preferences and interest for several years have been one of the few elements that united this unhappy alliance.

Pototskyi Theater in Tulchin followed the tastes of its age and from this perspective was a typical representative of the theatrical culture of the second half of XVIII century, typical magnates theater.

Following in general дукельську repertoire line, Tulchin theatre overgrew it by the scope and variety of implemented dramatic forms.

Schensnyi’s marriage with Sophia Witt opened a new page in the history of Tulchin and its theater. Josephine’s successor took care of the new shine of their residence.

The appearance of a professional director and actor Zhmiyovskyi proves that in Shchensnyi’s last years Tulchin theater relied on professional force.

On Tulchyn stage the plays of various genres were put: comedies, dramas, tragedies and operas – both of foreign and Polish authors.

Conclusion. The theater at all times was, is and will be a tool and a form of cognition and awareness of the human phenomenon, expression of spiritual, cultural, artistic and aesthetic ideals of human society, a reflection of the political system, ideological doctrine, personal preferences. The history of mankind reflects this as well as the history of the magnate Pototskyi Theater in Tulchin.

Keywords


theater, stage, repertoire, play, opera, actors, Pototskyi, Tulchin

References


References

Archives of National Library of Ukraine Named after V. S. Vernadsky (further ANLUV). Fund Public Library Affiliated to Ukrainian Academy of Sciences. – Description 1. – File 62. Proceedings № 1-92 of Meetings of the Council of Public Library Affiliated to Ukrainian Academy of Sciences. April 13, 1923. – December 22, 1925. – 222 sheets. – Sheet 20-23 reverse. Proceedings №14 of the Meeting of the Council of Public Library Affiliated to Ukrainian Academy of Sciences. July 17, 1923. Typewriting (in Ukr.)

Antonovych D. (1993), Ukrainian Theatre. Ukrainian Culture: Lectures Edited by Dmytro Antonovych . Compiler S. V. Ulyanovska. К.: Lybid, 443-473 (in Ukr.).

Antonovych D. (1923). Ukrainian Theatre. Prague (in Ukr.)

Antonovych D. (1925) Three Hundred Years of Ukrainian Theatre. Prague (in Ukr.).

Bazhenova S. Sources of Polish Theatre Appearing in Podillya. Mode of Access to the Resource: http://www.forest.ru /tovtry/ru/history/statti/dzherela_ polskogo_teatru.html (in Ukr.)

Veselovski A. (1870). Ancient Theatre in Europe (in Russ.)

Zhuk S. (1994) Western Historiography and Epistemology of the Problem of Historical Science. Ukrainian Historical Journal. 1, 45-53 (in Ukr.)

Petrov N. (1882). Ancient Southern Russian Theatre. Kyiv Antique (in Russ.)

Polevoi I. (1865). Historical Sketch of Medieval Drama. St Petersburg (in Russ.)

Sobol V., Nazaruk V. (2004). International Conference in Warsaw. Ukrainian-Polish Internet-Magazine. Mode of Access to the Resource: http://www.ukraine-poland.com/u/kultura/kultura.php?id=810 (in Ukr.)

Central State Historical Archives of Ukraine of the City of Kyiv (further CSHAUK). Fund 49. Pototskys – counts, Polish magnates, big landlords in the Right-Bank Ukraine. – Description 2. – File 14. Catalogue of Books of Counts Pototskys’ Library in Tulchyn. ХІХ c. (in Ukr.)

Antonovych D. (1930). Das ukrainische Theater. Das geistige Leben der Ukraine in Vergangenheit und Gegenwart. Münster.

Baliński M., Lipiński T. (1845) Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana. Warszawa: Nakład i druk S. Orgelbranda, 547-1431.

Bartoszewicz J. (1852) Panowie Niemieccy na dworze Stanisława Augusta. Warszawa.

Bernacki L. (1925). Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. Lwów, T. 2.

Bohomolec F. (1960). Komedie. Komedie na teatrum. Warszawa.

Ciepieńko-Zielińska D. (1962). Królewięta na Tulczynie. Warszawa: Książka i Wiedza.

Czartkowski A. (1925). Pan na Tulczynie: wspomnienia o Stanisławie Szczęsnym Potockim, jego rodzinie i dworzei. Lwów; Poznań: Wydaw. Polskie.

Czernecki J. (1939). Mały krół na Rusi i jego stolica Krystynopol. Kraków, 1939.

Dąbrowski S. (1954). Niedole aktorów w XVIII wieku. Pamiętnik Teatralny. Z. 3-4, 251-254.

Dihm J. (1928). Niemcewicz jako polityk і publicysta w czasie Sejmu Czteroletniego. Kraków.

Estreicher K. (1953) Teatr w Polsce. Warszawa.

Gazeta Warszawska. (1734). 19 maja. N. 40 (Suplement).

Klimowicz M. (1965). Początki teatru stanisławowskiego (1765–1773). Warszawa.

Kniażnin F. D. (1787). Poezje. Edycja zupełna. Warszawa. T. 2.

Kniażnin F. D. (1958). Utwory Dramatyczne. Wybór. oprac. A. Jendrysik. Warszawa.

Komedia obyczajowa warszawska. (1960). Oprac. A.Jendrysik. Warszawa.

Mathieu N.–C. (1991). L’Anatomie politique. Catégorisations et idéologie du sexe. – Paris: Côté-Femmes.

Naruszewicz A. (1787). Dyariusz podróży Najjaśniejszego króla polskiego Stanisława Augusta na Ukrainę i bytności w Krakowie aż do powrotu do Warszawy dnia 22 lipca roku 1787. Warszawa.

Niemcewicz J. U. (1858). Podróże historyczne po ziemiach polkich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. Paryż.

Prusiewicz A. (1911). Teatr polski w Kamieńcu Podolskim. Ruś. Z. 1.

Prusinowski J. (1831). Teatr w Żytomierzu od r. 1808 do 1864. Tygodnik Powszechny. № 42.

Raszewski Z. (1963). Staroświeccyzna i postęp czasu. O teatrze polskim (1765–1865). Warszawa.

Simon L. (1935). Dykcjonarz teatrów polskich. Warszawa.

Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego і innych krajów słowiańskich. (1882, 1886, 1892). Wydany pod red. Chlebowskiego B., Sulimierskiego F., Walewskiego W. Warszawa: Druk «WIEKU». T. ІII. T. VII. T. XII.

Sobol R. (1966). Z dziejów teatru Potockich w Tulczynie. Pamiętnik Teatralny. Z. 1–4, 189-222.

Tajna korespondencja z Warszawy, 1792-1794. Do Ignacego Potockiego Jan Dembowski i inni. (1961). Oprac. M. Rymszyna i A. Zahorski. Warszawa.

Topolski J. (1995). Historia Polski Od czasów najdawniejszych do 1990 r. Wyd. 6. Warszawa.

Windakiewicz S. (1921). Teatr polski przed powstaniem sceny narodowej. Kraków.

Wybicki J. (1963). Utwory dramatyczne. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył R. Kaleta. Warszawa.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 22   29 Том 328
2015 9   22 29
2016 1   02 3-4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3-4

User

Journal Content

Browse

Language