LIFE IN THE OCCUPATION: BETWEEN TERROR AND HUMANITY

О. O. YASHAN

Abstract


The problem of coexistence in the occupied territory of Ukraine with representatives of the local population and the Wehrmacht occupation authorities are very relevant, because of the complexity and multidimensional nature of a number of important subjects previously stayed out of focus research search.

Analyzing the testimony of people who lived through the occupation of Ukraine in 1941–1944 author concludes that despite the fact that the main thrust of the Nazi «new order» in Ukraine was in its turn basic values of human civilization – the refusal of millions of people and whole people the right to life and it was a must for unquestioning execution, in practice there were cases when the machine gave the Nazi ideological failure and in relations between the occupiers and the local population won ordinary human relationships, that was a practical demonstration of counter racist Nazi propaganda. That is why human memory of the war and occupation, which is alive and painful theme is invaluable source that should be useful in the reproduction of human history everyday occupation 1941–1944.  It is in the light of such a family memory is deidealization War the modern young generation.

Keywords


The Second World War; the occupation of Ukraine; the Nazi «new order»; oral history; human memory.

References


References

Stiazhkina Olena «My zhyly»: zhinochi istorii okupatsii Skhidnoi Ukrainy: pidkhody i robochi hipotezy do analizu / Olena Stiazhkina // Ukrainoznavchyi almanakh. Vyp. 6. – K.:, 2011. – S. 146–151; Nahaiko T. Zhyttia selian na okupovanii terytorii Ukrainy v roky Druhoi svitovoi viiny (za materialamy tsentralnykh oblastei) / T. Nahaiko // Storinky voiennoi istorii Ukrainy : zb. nauk. st. / NAN Ukrainy, In-t istorii Ukrainy. – K., 2007. – Vyp. 11. – S. 148–165; Pastushenko T. Budni natsystskoi okupatsii Ukrainy u spohadakh kolyshnikh ostarbaiteriv / T. Pastushenko // Storinky voiennoi istorii Ukrainy Vypusk 11. – Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2008. – № 11. – С. 166–175.

Hytler A. Moia borba / A. Hytler – M.: YTF «T-OKO», 1992. – 597 s.

Rozenberh A. Myf ХХ veka. Otsenka dukhovno-yntellektualnoi borbы fyhur nasheho vremeny. Perevod s nemetskoho. / A.Rozenberh – Tallynn, Shildex, 1998. – 527 s.

Kozhyn S.V. Yzuchenye voisk protyvnyka orhanamy spetspropahandы Krasnoi Armyy v peryod Velykoi Otechestvennoi voinы / S.V. Kozhyn //Voenno-ystorycheskyi arkhyv. –Vыp. 2(26). – M., 2002. – S. 94–103.

Spohady Oliinyka V.I. 1926 r.n., s. Kryvi Kolina Talnivskoho raionu Cherkaskoi oblasti – Arkhiv avtorky.

Spohady Kvashchuka S.S. 1932 r.n., m. Monastyryshche Cherkaskoi oblasti – Arkhiv avtorky.

Spohady Popenko R.P. 1938 r.n., s. Chaikivka Khrystynivskoho raionu Cherkaskoi oblasti – Arkhiv avtorky.

Spohady Soroky M.V. 1930 r.n., s. Chyzhivka Zvenyhorodskoho raionu Cherkaskoi oblasti – Arkhiv avtorky.

Spohady Khorokhonko K.Iu. s. Cherpovody Umanskoho raionu Cherkaskoi oblasti – Arkhiv Tsentru usnoi istorii kafedry istorii Ukrainy ta suspilnykh dystsyplin ChDTU.

Derzhavnyi arkhiv Cherkaskoi oblasti – F. r-5791. – Op. 1. – Spr. 3.

Spohady Syniehub V.D. 1931 r.n., m. Cherkasy – Arkhiv avtorky.

Spohady Tymchenko R.A. 1917 r.n., s. Marianivka Haisynskoho raionu Vinnytskoi oblasti – Arkhiv avtorky.

Spohady Kryvenko L.H. 1930 r.n., s. Sazonivka Orzhytskoho raionu Poltavskoi oblasti) – Arkhiv avtorky.

Spohady Dovhan V.Ia. 1932 r.n., s. Troianka Holovaniskoho raionu Kirovohradskoi oblasti – Arkhiv avtorky.

Volodymyr Hinda «Iakby pro tse znav Hitler!» Nimetski okupanty zavodyly romany z ukrainkamy abo yshly do povii – Rezhym dostupu: http://gazeta.ua/articles/history-journal/_akbi-pro-ce-znav-gitler-nimecki-okupanti-zavodili-romani-z-ukrayinkami-abo-jshli-do-povij/434027.

Lysenko O.Ie. Druha svitova viina yak predmet naukovykh doslidzhen ta fenomen istorychnoi pamiati / O.Ie. Lysenko O.Ie. // UIZh. – 2004. – № 5. – S. 3–16.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 22   29 Том 328
2015 9   22 29
2016 1   02 3-4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3-4

User

Journal Content

Browse

Language