Question household and leisure Ukrainian village in 1950-1960 gg.: state of scientific research

Т. Д. Булах

Abstract


The article focuses on research issues of life and leisure Ukrainian village in the 1950-1960 biennium. The author distinguishes the works of Soviet and Ukrainian historians featuring socio-political conditions inherent in historical scholarship during this period. The author argues that the scientific literature to study the problems of everyday life and leisure Ukrainian peasants in 1950-1960 рр. Has the features that come with the features of the Soviet period and scientific heritage devoted to the theme, which was the ideological layers. Historiography works that in some way affect the subjects of this study can be roughly divided into Soviet (second half of1950 - the end of the 1980s.) And contemporary (1991-2014). In turn, in the Soviet period can be determined three sub-periods, which had its own characteristics: 1950-1964 years.; second half of the 1960s - mid 1980s; end of1980, each of these has a number of its period features. The basic achievements in the study of the problems and outlined the issues that needfurther research

Keywords


daily life; Ukrainian peasantry; agitation and Advocacy nature; family and living traditions; social sphere

References


Історія міст і сіл Української РСР. - К., 1970. - 992 с.

Маланчук В. А. Інтер'єр українського народного житла / В. А. Маланчук. - К., 1973. - 46 с. ; Маланчук В. А. Нове в культурі і побуті колгоспного селянства / В. А. Маланчук. - К., 1970. - 189 с.

Кувеньова О. Ф. Свята колгоспної України / О. Ф. Кувеньова. - К., 1963. - 40 с. ; Кравець О. М. Основне проблемы изучения общественного и семейного быта колхозного крестьянства Украины / О. М. Кравець,

A. Ф. Кувенева. - М., 1964. - С. 8.

Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу / О. М. Кравець. - К., 1966. - 199 с. ; Кувеньова О. Ф. Громадський побут українського селянства / О. Ф. Кувеньова. - К., 1966. - 136 с.

Васьків В. Юності день сонцесяйний / В. Васьків // Народні традиції сьогодні. - Львів, 1963. - С. 43-46.

Суха Л. Свята трудових перемог / Л. Суха // Народні традиції сьогодні. - Львів, 1963. - С. 49-54.

Фіголь Д. Союз серпа і молота / Д. Фіголь // Народні традиції сьогодні. - Львів, 1963. - С. 47-48.

Король Р. Свято буряководів / Р. Король // Народні традиції сьогодні. - Львів, 1963. - С. 65-72.

Василевич Б. Вінок шани / Б. Василевич // Народні традиції сьогодні. - Львів, 1963. - С. 73-77.

Кубик М. На ювілейній сесії сільради / М. Кубик // Народні традиції сьогодні. - Львів, 1963. - С. 87-88.

Михайлюк В. Колгоспні вечорниці / В. Михайлюк // Народні традиції сьогодні. -Львів, 1963. - С. 99-102.

Синцов Н. Д. Наши учреждения культуры. Система культпросвет работы в СССР. / Синцов Н. Д. - М., 1957. - 112 с. - Бібліограф. в підряд. прим; Синицин В. Переустройство быта деревни / В. Синицин // Комунист. - 1965. - С. 81.

Колодний А. М. Обрядово-побутова релігійність сучасного віруючого / А. М. Колодний // Питання атеїзму. - К., 1969. - Вип. 4. - С. 92-104.

Танчер В. К. Про характер і причини існування релігійних пережитків серед колгоспного селянства /

B. К. Танчер // Питання атеїзму - К., 1969. - Вип. 4. - С. 105-110.

Косуха П. І. Про характер і причини проявів релігійності серед молоді / П. І. Косуха // Питання атеїзму. - К., 1969. - Вип. 4. - С. 111-121.

Келембетова В. Ю. Побут і релігійні пережитки (етнографічно-соціологічне дослідження) / В. Ю. Келембетова. - К., 1974. - 191 с. ; Келембетова В. Ю. Про релігійні пережитки в побуті та боротьбу з ними / В. Ю. Келембетова // Народна творчість та етнографія. - Кн. 4. - 1961. - С. 27-34.

Кожукало І. П. Зміцнення сільських партійних організацій України (1959-1966 р. р.) / І. П. Кожукало // Український історичний журнал. - 1967. - № 4. - С. 57-65. - Бібліограф. : с. 65.

Арутюнян Ю. В. Социальная структура сельского населения СССР / Ю. В. Арутюнян. - М., 1971. - 374 с.

Кудрина Т. А. Культура современной деревни / Т. А. Кудрина. - М., 1980. - 182 с.

Історія селянства Української РСР. - Т. ІІ. - К., 1967.

Панченко П. П. Аграрна історія України. [підруч. для студ. вищих навч. заклад. ] / П. П. Панченко, В. А. Шмарчук. - К., 2000. - С. 248-253.

Баран В. К. Україна крізь віки: в 15 т. / НАН України; Інститут археології / В. К. Баран, В. М. Даниленко ; В. А. Смолій (ред.). - К., 1998; Баран В. К., Україна в умовах системної кризи (1946-1980-ті рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленка // Україна крізь віки. - К., 1999.

Баран В. Дестанілізація в Україні: перша спроба (50-ті рр.) / В. Баран // Сучасність. - 1995. - № 11. - С. 106-116. ; Баран В. Україна 1950-1960-х рр. : еволюція тоталітарної системи / В. Баран. - Львів, 1996. - 448 с. ; Баран В. К. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 рр. / В. К. Баран. - Львів, 1992. - 124 с.

Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура села (1921-1999) / І. В. Рибак. - Кам'янець-Подільський, 2000. - С. 123-175.

Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років / Г. Касьянов. - К., 1995. - 224 с.

Грицак Я. Й. Нариси історії України: Формування модерної української нації XIX-XX ст. / Я. Й. Грицак. - К., 1996. - 360 с.

Субтельний О. Україна: Історія / О. Субтельний. - К., 1991. - 512 с.

Пащенко В. О. Православ'я в новітній історії України / В. О. Пащенко. - Полтава, 2001. - Т. 2. - 736 с.

Федоренко Я. А. Зміни в культурно-духовному житті українського селянства в період хрущовської «відлиги» / дис... канд. іст. наук спец / Я. А. Федоренко. - Черкаси, 2009. - 227 с.

Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії : в 2-х т. / гол. ред. В. Смолій; відп. ред. В. Горобець; ред. колег. : Н. Старченко (заст. відп. ред.), Н. Білоус, В. Зема, О. Романова (відп. секр.). - К., 2012. - Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення - 328 с.

Мічуда В. В. Побут і дозвілля сільського населення в повоєнний період (1945-1953) : автореф. дис... канд. іст. наук спец. / В. В. Мічуда. - Переяслав-Хмельницький, 2009. - 20 с.

Лисак В. Ф. Повсякденність україн. ських селян в умовах радянської дійсності 1950-1960-х рр. XX ст. / В. Ф. Лисак. - Маріуполь, 2013. - 323 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 22   29 Том 328
2015 9   22 29
2016 1   02 3-4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3-4

User

Journal Content

Browse

Language